EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


21.01.2011 Lublin Nowa formuła wolontariatu w Fundacji Nowy Staw Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Wraz z nowym rokiem Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw wychodzi z nową ofertą do wolontariuszy. Już wkrótce rozpoczynamy realizację nowych projektów, wymian, konferencji lokalnych i międzynarodowych, przy których będziemy potrzebowali pomocy wolontariuszy. Aby uatrakcyjnić ofertę programową postanowiliśmy wprowadzić nową jakość do pracy z wolontariuszami.

12 stycznia odbyło się pierwsze noworoczne spotkanie wolontariuszy EDS-FNS. Podczas spotkania dokonaliśmy krótkiego podsumowania projektów młodzieżowych, które miały miejsce w 2010 roku oraz przedstawiliśmy kalendarz programowy na najbliższe miesiące.
Od tego roku EDS – FNS chce, aby współpraca z wolontariuszami przebiegała bardziej zadaniowo i projektowo. Co to znaczy? Wprowadziliśmy rozróżnienie pomiędzy dwa działy, w ramach których można się angażować i działać:

  1. Międzynarodowa Współpraca Młodzieży – chodzi tu o projekty międzynarodowe realizowane przez Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży: międzynarodowe wymiany młodzieży, seminaria i szkolenia międzynarodowe, inicjatywy lokalne itd. W tym dziale każdy z Was będzie miał szansę stworzyć swój własny projekt wymiany czy inicjatywy i nauczyć się zarządzania projektem: od fazy przygotowania wniosku aż do jego realizacji i rozliczenia oraz ewaluacji.
  2. Edukacja obywatelska – w tym dziale każdy zainteresowany będzie miał szansę wziąć udział w szkoleniu dotyczącym na przykład wolontariatu, pomóc przy organizacji konferencji czy poprowadzić lekcję europejską w szkole.

Na stronie EDS-FNS znajduje się krótki formularz rejestracyjny. Wszystkie osoby zainteresowane współpracą prosimy o wypełnienie formularza – po naciśnięciu opcji SUBMIT – zostanie on automatycznie wysłany do nas. Następnie osoby zajmujące się poszczególnymi działami programowymi skontaktują się z zainteresowanymi z informacjami na temat bieżących działań i zaproponują działanie, w jakie można się włączyć.

Uruchomiliśmy także adres mailowy: wolontariusz@eds-fundacja.pl, na który możecie kierować wszelkie pytania, uwagi, spostrzeżenia.