EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


24.01.2011 Lublin Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy: „Czas na przedsiębiorczość” Instytut Rynku pracy

Osoby bezrobotne i pracujące z terenu całego województwa lubelskiego, chcące założyć działalność gospodarczą zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na przedsiębiorczość”.

W szczególności zapraszamy:
- kobiety
- osoby do 24 roku życia
- osoby zamieszkałe na terenach wiejskich

W projekcie NIE MOGĄ wziąć udziału osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:
- indywidualne doradztwo i konsultacje
- szkolenia z podstaw przedsiębiorczości
- szkolenia specjalistyczne
- dotacje na założenie działalności gospodarczej dla 20 osób
- wsparcie pomostowe

Przyjmowanie zgłoszeń w dniach 25 – 28 stycznia 2011r.

Więcej informacji na stronie www.irp-fundacja.pl/przedsiebiorcy

Kontakt: Katarzyna Kańczugowska
k.kanczugowska@irp-fundacja.pl
tel. 81 536-10-96
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ