EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


24.01.2011 Lublin Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy: „Czas na przedsiębiorczość” Instytut Rynku pracy

Osoby bezrobotne i pracujące z terenu całego województwa lubelskiego, chcące założyć działalność gospodarczą zapraszamy do udziału w projekcie „Czas na przedsiębiorczość”.

W szczególności zapraszamy:
- kobiety
- osoby do 24 roku życia
- osoby zamieszkałe na terenach wiejskich

W projekcie NIE MOGĄ wziąć udziału osoby posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.

W ramach projektu uczestnicy otrzymają następujące wsparcie:
- indywidualne doradztwo i konsultacje
- szkolenia z podstaw przedsiębiorczości
- szkolenia specjalistyczne
- dotacje na założenie działalności gospodarczej dla 20 osób
- wsparcie pomostowe

Przyjmowanie zgłoszeń w dniach 25 – 28 stycznia 2011r.

Więcej informacji na stronie www.irp-fundacja.pl/przedsiebiorcy

Kontakt: Katarzyna Kańczugowska
k.kanczugowska@irp-fundacja.pl
tel. 81 536-10-96