EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


04.01.2011 Lublin Noworoczne spotkanie wolontariuszy Fundacji Nowy Staw Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza wszystkich wolontariuszy oraz energiczne, ciekawe świata, młode osoby zainteresowane wolontariatem i współpracą  z Fundacją na pierwsze w Nowym Roku spotkanie, które odbędzie się w środę 12 stycznia o godzinie 15.00 w Pracowni.

Podczas spotkania chcemy dokonać krótkiego podsumowania pracy w zeszłym roku oraz przedstawić kalendarz programowy na zbliżające się miesiące. Chcemy również zachęcić wolontariuszy do aktywnego włączenia się w bogatą ofertę programową. Podczas najbliższych miesięcy będziemy potrzebować osób chętnych do pracy przy następujących projektach:

  • Międzynarodowe seminarium studenckie
  • Międzynarodowa wymiana młodzieżowa dotycząca edukacji międzykulturowej
  • Międzynarodowe szkolenie „Be coordinator”

Ponadto

  • poszukujemy osób chętnych do pomocy w Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej przy organizacji konferencji dotyczącej Polskiej Prezydencji w Radzie Unii Europejskiej oraz przeprowadzeniu symulacji obrad Rady Unii Europejskiej.
  • jako organizacja wspierająca Wolontariat Europejski wspomagamy również osoby chętne do wyjazdu na krótko- lub długoterminowy EVS

Serdecznie zapraszamy i liczymy na Waszą obecność !!!