EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2011 ROKU


19 luty 2011 Postaw na Inicjatywę!!! Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”, 17-18 lutego 2011 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu  Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu  Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".
Pierwsze z serii szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież  w działaniu” będzie  w głównej mierze poświęcone Inicjatywom Młodzieżowym czyli Akcji 1.2. W ramach tej Akcji dofinansowywane są projekty grup młodych ludzi dotyczące działań służących społeczności lokalnej. Projekty te w całości są tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą z zagranicy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 17-18 lutego 2011 r.
w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.
http://www.nasutow.pl/

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".


Formularz zgłoszenia dostępny na www.eds-fundacja.pl
należy przesłać mailem na adres: e.iwan@eds-fundacja.pl
lub faksem na numer:  0 81 534 61 92 do dn. 31 stycznia 2011 r.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej, a także każda młoda osoba działająca lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.

DO POBRANIA :

  • Program szkolenia - PDF
  • Zgłoszenie na szkolenie - PDF , MS Word


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.www.mlodziez.org.pl