EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


18 -19 grudnia 2010 r. Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”, 18 -19 grudnia 2010 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu  Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Pierwsze spotkanie z serii zaplanowanych szkoleń nt. programu „Młodzież w działaniu” będzie w całości poświęcone strukturze programu i możliwościom pozyskiwania funduszy na inicjatywy tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 18-19 grudnia 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej, a także każda młoda osoba działająca lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl