EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


10.12.2010 Ostrołęka Seminarium „Mama może wszystko” Instytut Rynku Pracy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Instytut Rynku Pracy, Biuro Projektu „Otwarta – Niezależna – Aktywna” w Ostrołęce zostało zaproszone do przedstawienia dobrych praktyk na seminarium „Mama może wszystko” organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Programów Unijnych Oddział w Ostrołęce.

Seminarium ma na celu prezentację dobrych praktyk i możliwości, jakie daje Program Operacyjny Kapitał Ludzki kobietom powracającym na rynek pracy po urodzeniu dziecka. Seminarium odbędzie się 10.12.2010 w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II, ul. Gen. Z. Berlinga 16 w Ostrołęce.