EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


02.12.2010 Lublin „Fundusze unijne dla przedsiębiorców” Europe Direct

2 grudnia Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Szkolenie odbyło się w Lublinie, w sali konferencyjnej NOT.

Szkolenie obejmowało przedstawienie możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Omówione zostały działania I i II Osi Priorytetowej przeznaczone dla przedsiębiorców, a także harmonogram naboru wniosków i ogólne zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL 2007-2013.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się ponadto ze wzorem wniosku o dofinansowanie, a także z zasadami konstrukcji biznes planu dla I Osi RPO WL 2007-2013 i dobrymi praktykami dotyczącymi aplikowania o fundusze unijne.

Po szkoleniu uczestnicy mieli możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerką, specjalistką z zakresu funduszy strukturalnych.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ