EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


02.12.2010 Lublin „Fundusze unijne dla przedsiębiorców” Europe Direct

2 grudnia Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zorganizował szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Szkolenie odbyło się w Lublinie, w sali konferencyjnej NOT.

Szkolenie obejmowało przedstawienie możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Omówione zostały działania I i II Osi Priorytetowej przeznaczone dla przedsiębiorców, a także harmonogram naboru wniosków i ogólne zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL 2007-2013.

Uczestnicy szkolenia zapoznali się ponadto ze wzorem wniosku o dofinansowanie, a także z zasadami konstrukcji biznes planu dla I Osi RPO WL 2007-2013 i dobrymi praktykami dotyczącymi aplikowania o fundusze unijne.

Po szkoleniu uczestnicy mieli możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerką, specjalistką z zakresu funduszy strukturalnych.