EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


07.11-13.11.2010 Lublin Sytuacja gospodarcza w Polsce i w Niemczech.
Polsko-niemiecka wymiana młodzieży
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 07.11-13.11.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie miała miejsce polsko-niemiecka wymiana młodzieży na temat sytuacji gospodarczej w Niemczech i Polsce.

Podczas wymiany młodzi Polacy i Niemcy wzięli udział w warsztatach dotyczących systemu szkolnictwa zawodowego w Polsce i w Niemczech i aktualnej sytuacji gospodarczej w obu krajach w przełożeniu na standard życia przeciętnego obywatela w każdym z nich.

Urozmaiceniem warsztatów były związane z tematem projektu wizyty w firmie Roto Frank w Lubartowie i w Wojewódzkim Urzędzie Pracy. Ponadto goście z Niemiec mieli możliwość poznania historii Lublina i polskiej kultury podczas dnia spędzonego w Lublinie i wieczoru polskiego.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży