EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


14.11-20.11.2010 Nasutów Młodzi ludzie na europejskim rynku pracy Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 14.11-20.11.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie młodzież z Lublina i Berlina po raz pierwszy uczestniczyła w  polsko-niemieckiej wymianie młodzieży dotyczącej szans rozwoju i zatrudnienia młodych ludzi w Polsce i w Niemczech.

W ramach spotkania przeprowadzono warsztaty dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce i w Niemczech, a także możliwości podjęcia pracy przez uczniów. Ponadto uczestnikom przedstawione zostały programy dla młodzieży takie jak Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Młodzież w Działaniu oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Wzbogaceniem projektu była wizyta w Biurze Karier UMCS i Urzędzie Pracy w Lublinie oraz warsztaty z edukacji międzykulturowej przeprowadzone przez wolontariuszy europejskich z Francji, Macedonii, Niemiec i Austrii.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży