EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


14.11-20.11.2010 Nasutów Młodzi ludzie na europejskim rynku pracy Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 14.11-20.11.2010 w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie młodzież z Lublina i Berlina po raz pierwszy uczestniczyła w  polsko-niemieckiej wymianie młodzieży dotyczącej szans rozwoju i zatrudnienia młodych ludzi w Polsce i w Niemczech.

W ramach spotkania przeprowadzono warsztaty dotyczące sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w Polsce i w Niemczech, a także możliwości podjęcia pracy przez uczniów. Ponadto uczestnikom przedstawione zostały programy dla młodzieży takie jak Erasmus, Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Młodzież w Działaniu oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Wzbogaceniem projektu była wizyta w Biurze Karier UMCS i Urzędzie Pracy w Lublinie oraz warsztaty z edukacji międzykulturowej przeprowadzone przez wolontariuszy europejskich z Francji, Macedonii, Niemiec i Austrii.

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieżyPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ