EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


26- 28. 11. 2010 Paryż 85 Tydzień Społeczny w Paryżu- byliśmy tam Instytut Rynku Pracy

Tydzień Społeczny został zorganizowany już 85.Z Polski brała udział 50- osobowa delegacja.
Francuski Tydzień Społeczny trwał w Paryżu trzy dni - od 26 do 28 listopada. W tym roku Tydzień Społeczny był poświęcony zagadnieniu migracji.

Tydzień Społeczny został zorganizowany już 85. Pierwszy raz odbył się w 1904 roku jako reakcja katolików świeckich na encyklikę społeczną Leona XIII Rerum Novarum. W tym roku Tygodzień Społeczny był poświęcony zagadnieniu migracji. Uczestniczyli w nim ludzie nauki, polityki, reprezentanci wyznań religijnych oraz osoby zaangażowane w pomoc imigrantom. Łącznie Tydzień gościł prawie 4000 osób. Polskę reprezentowało 50 osób.

Francuski Tydzień Społeczny trwał w Paryżu trzy dni - od 26 do 28 listopada. Organizatorzy w tym roku przygotowali dla uczestników salę konferencyjną na przedmieściach Paryża. Wśród nich było kilkuset gości zagranicznych: m.in. z Węgier, Chorwacji, Czech. Polska grupa zakwaterowana była u rodzin z rodzin w paryskich parafii. Byliśmy bardzo dobrze przyjęci. Francuzi okazali się bardzo gościnni i przyjaźni. – relacjonuje jeden z uczestników Igor Pronobis. Trudny okazał się natomiast powrót autokarem do Polski. Atak zimy i spowodowane nim utrudnienia w ruchu drogowym sprawił, że zasadnicza część grupy wróciła do Lublina dopiero po 36 godzinach jazdy.

W czasie debat i wykładów uczestnikom towarzyszyła modlitwa braci z Taize, w czasie przerw zapraszali na modlitwę kanonami. Dodatkowo całości towarzyszyły stoiska organizacji pracujących z imigrantami i stoiska prezentujące poszczególne kraje, w tym Polskę. Natomiast w niedzielę po ekumenicznym nabożeństwie z udziałem kardynała Paryża Andre Vingt-Trois odprawiona została Msza św. w języku polskim.

Za rok tydzień poświęcony demokracji odbędzie się ponownie w Paryżu i po rak kolejny zaproszona zostanie grupa z Polski.