EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


15-19.11.2010. Brześć Białoruskie warsztaty w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży” w dniach 15-19 listopada 2010 Instytut Rynku Pracy

Rozpoczęły się kolejne warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Europejski Dom Spotkań-Fundację Nowy Staw wraz z partnerami. Tym razem grupa 45 uczestników z Polski, Ukrainy i Białorusi spotyka się w Brześciu w Białorusi, gdzie podczas 5-cio dniowych warsztatów będą zdobywać nowe umiejętności z zakresu doradztwa zawodowego (nie tylko) dla młodzieży.

Uczestnicy poznają między innymi cykl kształcenia zawodowego w Białorusi, odbędą się również sesje praktyczne: „Dzień w zawodzie” i gra organizacyjno-metodyczna „Mój Biznes” mające na celu przybliżenie doradcom zawodowym sytuacji osób poszukujących zawodu dla siebie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego