EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


02.12.2010. Nasutów Szkolenie „Fundusze unijne dla przedsiębiorców” Europe Direct Lublin

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 02.12.2010 r.

Szkolenie obejmować będzie przedstawienie możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Omówione zostaną działania I i II Osi Priorytetowej przeznaczone dla przedsiębiorców, a także harmonogram naboru wniosków i ogólne zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL 2007-2013.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ponadto ze wzorem wniosku o dofinansowanie, a także z zasadami konstrukcji biznes planu dla I Osi RPO WL 2007-2013 i dobrymi praktykami dotyczącymi aplikowania o fundusze unijne.

Po szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych.
Organizator zapewnia także transport z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane).

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92)
lub drogą elektroniczną (europe-direct@europe-direct.lublin.pl)
do
dnia 26.11.2010.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod numerem tel. 081 534 61 91
lub drogą elektroniczną: europe-direct@europe-direct.lublin.pl

DO POBRANIA :


PROGRAM SZKOLENIA
Fundusze unijne dla przedsiębiorców

Nasutów, 2 grudnia 2010 r.

08:45 – 09:00            
Rejestracja uczestników

09:00 – 10:30             
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Omówienie działań I i II Osi Priorytetowej przeznaczonych dla przedsiębiorców

10:30 – 10:45            
Przerwa kawowa

10:45 – 12:15             
Harmonogram naboru wniosków i ogólne zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL 2007-2013

12:15 – 12:30            
Przerwa kawowa

12:30- 14:00              
Wzór wniosku i biznes planu dla I Osi RPO WL 2007-2013 i omówienie dobrych praktyk dotyczących aplikowania o fundusze unijne

14:00                         
Obiad i możliwość konsultacji z trenerem

15.00
Wyjazd do Lublina



Szkolenie współfinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy której działa Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, funkcjonujący w ramach Sieci Informacyjnej Komisji Europejskiej.









PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ