EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


02.12.2010. Nasutów Szkolenie „Fundusze unijne dla przedsiębiorców” Europe Direct Lublin

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy europejskich dla przedsiębiorców z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina w dniu 02.12.2010 r.

Szkolenie obejmować będzie przedstawienie możliwości finansowania działalności gospodarczej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Omówione zostaną działania I i II Osi Priorytetowej przeznaczone dla przedsiębiorców, a także harmonogram naboru wniosków i ogólne zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL 2007-2013.

Uczestnicy szkolenia zapoznają się ponadto ze wzorem wniosku o dofinansowanie, a także z zasadami konstrukcji biznes planu dla I Osi RPO WL 2007-2013 i dobrymi praktykami dotyczącymi aplikowania o fundusze unijne.

Po szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych.
Organizator zapewnia także transport z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane).

Zgłoszenia można nadsyłać faxem (81 534 61 92)
lub drogą elektroniczną (europe-direct@europe-direct.lublin.pl)
do
dnia 26.11.2010.
Ilość miejsc jest ograniczona.
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod numerem tel. 081 534 61 91
lub drogą elektroniczną: europe-direct@europe-direct.lublin.pl

DO POBRANIA :


PROGRAM SZKOLENIA
Fundusze unijne dla przedsiębiorców

Nasutów, 2 grudnia 2010 r.

08:45 – 09:00            
Rejestracja uczestników

09:00 – 10:30             
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Omówienie działań I i II Osi Priorytetowej przeznaczonych dla przedsiębiorców

10:30 – 10:45            
Przerwa kawowa

10:45 – 12:15             
Harmonogram naboru wniosków i ogólne zasady kwalifikowania wydatków w ramach RPO WL 2007-2013

12:15 – 12:30            
Przerwa kawowa

12:30- 14:00              
Wzór wniosku i biznes planu dla I Osi RPO WL 2007-2013 i omówienie dobrych praktyk dotyczących aplikowania o fundusze unijne

14:00                         
Obiad i możliwość konsultacji z trenerem

15.00
Wyjazd do LublinaSzkolenie współfinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy której działa Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, funkcjonujący w ramach Sieci Informacyjnej Komisji Europejskiej.