EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


14.11.-20.11.2010. Nasutów Młodzi ludzie na europejskim rynku pracy Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Jest to wymiana skierowana do młodzieży z Lublina i Berlina. Podczas polsko-niemieckiej wymiany w dniach 14.11.-20.11.2010. uczestnicy będą mieli możliwość porównania szans rozwoju i zatrudnienia młodych ludzi w Polsce i w Niemczech.

Podczas spotkania planowane są warsztaty tematyczne, spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem, jak i wizyta Urzędzie Pracy w Lublinie. Ponadto uczestnicy będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami związanymi z podjęciem pierwszej pracy zarobkowej. Ważną część programu stanowić będą organizowane przez uczestników wieczory narodowe, a także animacja językowa oraz gry i zabawy integracyjne.Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy MłodzieżyPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ