EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


14.11.-20.11.2010. Nasutów Młodzi ludzie na europejskim rynku pracy Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Jest to wymiana skierowana do młodzieży z Lublina i Berlina. Podczas polsko-niemieckiej wymiany w dniach 14.11.-20.11.2010. uczestnicy będą mieli możliwość porównania szans rozwoju i zatrudnienia młodych ludzi w Polsce i w Niemczech.

Podczas spotkania planowane są warsztaty tematyczne, spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem, jak i wizyta Urzędzie Pracy w Lublinie. Ponadto uczestnicy będą mogli wymienić się swoimi doświadczeniami związanymi z podjęciem pierwszej pracy zarobkowej. Ważną część programu stanowić będą organizowane przez uczestników wieczory narodowe, a także animacja językowa oraz gry i zabawy integracyjne.Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży