EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


08.10.2010 Rzeszów Aktywna rekrutacja – ostatnie miejsca w projekcie „Pracujący absolwent” Instytut Rynku Pracy

Ostatni tydzień zaowocował dużą ilością zgłoszeń do projektu „Pracujący absolwent”, coraz więcej chętnych do udziału w projekcie, coraz mniej miejsc w grupach szkoleniowych.

Szeroka promocja projektu „Pracujący Absolwent” trwa na Podkarpaciu – ogłoszenia pojawiają się w gazetach, na różnych portalach internetowych, w radiu. Powoduje to wzrost liczby osób zainteresowanych udziałem w projekcie. W rekrutację zaangażowały się również Biura Karier przy uczelniach wyższych z Województwa Podkarpackiego, które kierują absolwentów do biura projektu. Informacja o rekrutacji jest nawzajem przekazywana wśród zainteresowanych udziałem w projekcie. Największą popularnością cieszą się szkolenia administracyjno-biurowe oraz zarządzanie projektami europejskimi.

Więcej informacji : http://www.irp-fundacja.pl/absolwentrzeszow/index.php