EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


14-19.11.2010 Nasutów Młodzieżowe seminarium międzynarodowe
na temat bezrobocia wśród młodzieży i dialogu z politykami w Nasutowie.
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 14-19 października odbędzie się w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie Międzynarodowe Seminarium Młodzieżowe. W spotkaniu wezmą udział młodzi ludzie z Hiszpanii, Polski i Słowenii, łącznie 26 osób.

Tematem spotkania będą zagrożenie bezrobociem wśród młodzieży a także zagadnienia związane z uczestnictwem młodzieży w życiu politycznym. Seminarium będzie podzielone na dwa bloki tematyczne: „Bezrobocie wśród młodzieży jako zagrożenie wykluczeniem społecznym” i „Dialog z politykami – sposób na zmianę rzeczywistości?”. W trakcie projektu uczestnicy dokonają analizy ankiet wypełnionych przez młodzież, odbędą się dyskusje, warsztaty, gra miejska a także spotkanie z Prof. Zbigniewem Zaleskim, Posłem Parlamentu Europejskiego w latach 2004-2009.

Seminarium jest częścią projektu „Aktywni? Młodzież w dorosłym świecie” realizowanego od maja 2010 do kwietnia 2011 przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw. Projekt jest współfinansowany z programu Komisji Europejskiej „Młodzież w działaniu”.Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl