EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


09.11.2010 Nasutów I Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”, 8 - 9 listopada 2010 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, Ośrodek Szkolący programu „Młodzież w działaniu”, zaprasza członków nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawicieli organizacji pozarządowych, pracowników instytucji pracujących z młodzieżą, wolontariuszy oraz młodych ludzi z województwa lubelskiego na szkolenie regionalne nt. programu  Komisji Europejskiej – „Młodzież w działaniu".

Pierwsze spotkanie nt. programu „Młodzież  w działaniu” z serii zaplanowanych szkoleń  będzie  w całości poświęcone strukturze programu  i możliwościom jakie daje na pozyskiwania funduszy na inicjatywy tworzone i realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 8 - 9 listopada 2010 r.
w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, uczestnicy otrzymają materiały informacyjne oraz promocyjne programu „Młodzież w działaniu".

Formularz zgłoszenia dostępny na www.eds-fundacja.pl
należy przesłać mailem na adres e.iwan@eds-fundacja.pl
lub faksem na numer:  0 81 534 61 92
do dn. 22 października 2010 r.

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby, które są liderami lub pracownikami młodzieżowymi, działają w organizacji pozarządowej lub innej instytucji zajmującej się pracą z młodzieżą, są członkami nieformalnej grupy młodzieżowej, a także każda młoda osoba działająca lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.

DO POBRANIA :

Program szkolenia /PDF/
Farmularz zgłoszeniowy /MS Word , PDF/Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl