EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


26-28.11.2010 Paryż Tydzień Społeczny we Francji - zapraszamy! Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Organizatorzy Francuskiego Tygodnia Społecznego wraz z Europejskim Domem Spotkań- Fundacją Nowy Staw zapraszają do udziału w 85 Sesji Francuskiego Tygodnia Społecznego w Paryżu Parc Floral de Paris.

IDEA TYGODNIA

Francuski Tydzień Społeczny został zainicjowany w roku 1904 przez dwóch świeckich katolików z Francji- Marius’a Gonin’a oraz Adéodat’a Boissard’a. Ideą przewodnią było upowszechnianie nauczania społecznego Kościoła oraz poszukiwanie możliwości zastosowania go w życiu społecznym w rozwiązywaniu współczesnych problemów, szczególnie w zakresie poprawy warunków pracy robotników, które zostały określone jako nieludzkie w encyklice „Rerum Novarum” przez papieża Leona XIII. Aktualnie idea Tygodnia jest podtrzymywana - Francuski Tydzień Społeczny koncentruje się wokół bieżących wyzwań życia gospodarczego, politycznego, kulturalnego, naukowego i zmian technologicznych. Tydzień analizuje wpływ w/w zjawisk i procesów na życie społeczne, podejmując rozważania na temat tego, jak należy na nie reagować, zachowując zasadę odpowiedzialności społecznej.

Co roku Tydzień podejmuje inny temat: 1987- „Praca i zatrudnienie”, 1991- „Konkurencja i solidarność”, 1996- „Jaka Europa?”, 2000- „Pracować i Zyć”, 2002- „Przemoc”, 2006- „Co to jest społeczeństwo sprawiedliwe?”, 2007- „śyć inaczej na rzecz trwałego i zrównoważonego rozwoju”, 2008- „Religie- zagrożenie czy nadzieja dla naszych społeczeństw”, 2009- „Nowa solidarność- nowe społeczeństwo”. W Tygodniu biorą udział jako prelegenci wybitni przedstawiciele świata nauki, polityki, życia gospodarczego i społecznego.

Co roku Tydzień odbywa się w innym mieście Francji. Początkowo uczestniczyli w nim tylko Francuzi, w ostatnich latach z roku na rok przybywa uczestników z innych państw europejskich. W pierwszym Tygodniu wzięło udział 450 osób, w ostatnich latach liczba uczestników przekracza 3 000.

TYDZIEŃ 2010

W roku 2010 Tydzień odbywający się w Paryżu będzie podejmował temat “Migranci wspólnie tworzymy przyszłość”. W czasie trzech dni obrad poruszane będą między innymi następujące zagadnienia: integracja społeczna, zaangażowanie kościołów w pracę z imigrantami, polityka migracyjna, islam i muzułmanie we Francji. Poza debatami i warsztatami w programie znajdują się nabożeństwa religijne, przedstawienie teatralne, spotkania z imigrantami oraz duża przestrzeń na zadawanie pytań i debatę. Językiem obrad jest język francuski, całość (poza spotkaniem z imigrantami) jest tłumaczona symultanicznie na język angielski. Program oraz wiele innych informacji o Tygodniu znajdują na stronie: http://www.ssf-fr.org.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Dzięki zaproszeniu organizatorów Francuskiego Tygodnia Społecznego, w konferencji będzie uczestniczyła grupa 50 Polaków.

Warunkiem uczestnictwa jest:

  • skończone 18 lat
  • gotowość do udziału w całości Sesji 26-28 listopada 2010
  • dobry stan zdrowia pozwalający na podróż autokarem i udział w trzydniowych obradach
  • zainteresowanie tematyką Tygodnia
  • znajomość języka francuskiego lub angielskiego pozwalająca uczestniczyć w obradach
  • wniesienie opłaty w wysokości 150 PLN

Organizatorzy zapewniają:

  • bezpłatny transport w obie strony, wyjazd: Lublin w dniu 24.11.2010, powrót w dniu 29.11.2010
  • zakwaterowanie u rodzin w Paryżu,

Uczestnicy zobowiązani są do zapewnienia sobie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego na czas pobytu we Francji (Karta taka jest bezpłatna i można ją otrzymać w lokalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia).

Chętni mogą zamówić obiad w postaci lunch pakietu (2 kanapki, deser, woda) w cenie 30,00 PLN w dniach 26- 28. 11. 2010.

Nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że rodziny zapewnią śniadania i kolacje, będzie to kwestia indywidualna, należy więc liczyć się z koniecznością pokrycia tego kosztu.

Wyjazd w dniu 24 listopada 2010, powrót dnia 29 listopada 2010.

Podróż odbędzie się dobrej jakości autokarem.

ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia na załączonych formularzach przyjmowane są wyłącznie drogą elektroniczną
do dnia 15 października 2010 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenie udziału otrzymają Państwo w dniu 16. 10. 2010 drogą mailową.
Wpłaty za uczestnictwo przyjmowane będą do dnia 18. 10. 2010 (data wpłynięcia na konto).

Telefon kontaktowy: Anna Moskwa 662 257 292- po godzinie 17,
biuro: Katarzyna Słowińska 0 81 534 61 91.
E-mail: a.moskwa@eds-fundacja.pl

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW
ul. M. Skłodowskiej- Curie 3; 20 – 029 Lublin
tel. 0 81 534 61 91, ; fax 0 81 534 61 92
www.eds-fundacja.pl

DO POBRANIA :

Zaproszenie na Tydzień /PDF/
Formularz zgłoszeniowy /MS Word , PDF/PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ