EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


22-24.09.2010 Lublin Warsztaty w ramach projektu „Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży” Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

W dniach 20 - 24 września odbyły się warsztaty na Ukrainie. W zajęciach uczestniczyło 45 uczestników z 3 krajów: Polski, Ukrainy, Białorusi.

Warsztaty miały na celu pokazanie konkretnych narzędzi, metod i technik, które można wykorzystać w zakresie doradztwa zawodowego i grupowego na Ukrainie.

Zajęcia prowadzili psychologowie z Biura Karier i osoby pracujące w Urzędach Pracy. Tematyka warsztatów obejmowała m.in. możliwości poszukiwania pracy; źródła informacji dla poszukujących zatrudnienia; sposoby pracy z różnymi grupami społecznymi – młodzieżą, niepełnosprawnymi, kobietami, osobami z terenów wiejskich. Oprócz teoretycznych informacji uczestnicy mogli w praktyce przećwiczyć te metody i narzędzia na zajęciach, mieli możliwość wzięcia udziału w grze symulacyjnej dotyczącej komunikacji i wzmacniania zespołu.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszenie