EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


5-7.11.2010r. Gdańsk Chrześcijański Tydzień Społeczny III Chrześcijański Tydzień Społeczny

W dniach 5-7 listopada 2010 roku odbędzie się w Gdańsku III Chrześcijański Tydzień Społeczny.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Patronat honorowy nad III Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął JE Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Tydzień poświecony będzie głównym problemom i wyzwaniom społecznym w Polsce takim jak: edukacja i wychowanie, solidarność, bieda, rozwój lokalny i regionalny, prawa pracownicze, polityka na rzecz rodziny, wartości kształtujące życie społeczne i gospodarcze w Polsce.

Wierzymy, iż wspólna refleksja nad tymi zjawiskami pozwoli nam na twórcze proponowanie rozwiązań w ważnych kwestiach społecznych.

Jako temat przewodni Tygodnia przyjęto zasadę pomocniczości w odniesieniu do praktyki życia społecznego i gospodarczego po 20 latach przemian ustrojowych w Polsce.

Chrześcijański Tydzień Społeczny to miejsce spotkania organizacji, związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, ruchów, inicjatyw, grup nieformalnych oraz osób budujących sprawiedliwość społeczną w swoich społecznościach. Patronat honorowy nad III Chrześcijańskim Tygodniem Społecznym objął JE Ks. Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź oraz Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.

Współorganizatorem III Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego jest Fundacja Pomorska, założona przez śp. Macieja Płażyńskiego, Marszałka Sejmu RP. Chcemy by III Chrześcijański Tydzień Społeczny był również czasem refleksji nad myślą społeczną i polityczną Macieja Płażyńskiego.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ