EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


14.09.2010 Kielce „Razem!” w województwie Świętokrzyskim Instytut Rynku Pracy

„Razem! - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” to nowy projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego przez Instytut Rynku Pracy. Przy współpracy z konsultantami Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zostanie wybranych 12 gmin województwa świętokrzyskiego, które zostaną objęte wsparciem.

Pierwszego sierpnia rozpoczęła się realizacja projektu „Razem! - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”, a wraz z nim nastąpiło otwarcie Biura Projektu w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12 oraz strony internetowej www.irp-fundacja.pl/eskielce. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej i skierowany jest do osób bezrobotnych, rolników (120 os.) oraz pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji pomocy społecznej (72 os.) z terenu województwa świętokrzyskiego. Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, poprzez podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu ekonomii społecznej wśród beneficjentów projektu.

Więcej informacji w witrynie projektu.