EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


14.09.2010 Kielce „Razem!” w województwie Świętokrzyskim Instytut Rynku Pracy

„Razem! - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej” to nowy projekt realizowany na terenie województwa świętokrzyskiego przez Instytut Rynku Pracy. Przy współpracy z konsultantami Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich zostanie wybranych 12 gmin województwa świętokrzyskiego, które zostaną objęte wsparciem.

Pierwszego sierpnia rozpoczęła się realizacja projektu „Razem! - inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej”, a wraz z nim nastąpiło otwarcie Biura Projektu w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12 oraz strony internetowej www.irp-fundacja.pl/eskielce. Projekt jest realizowany w ramach Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej i skierowany jest do osób bezrobotnych, rolników (120 os.) oraz pracowników instytucji rynku pracy oraz pomocy i integracji pomocy społecznej (72 os.) z terenu województwa świętokrzyskiego. Celem projektu jest zmniejszenie bezrobocia oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego, poprzez podniesienie kompetencji i wiedzy z zakresu ekonomii społecznej wśród beneficjentów projektu.

Więcej informacji w witrynie projektu.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ