EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


15.09.2010 Kielce „Wracam do pracy!”
– Nowy Projekt realizowany w województwie świętokrzyskim
Instytut Rynku Pracy

Z dniem 01.09.2010 r rozpoczęła się realizacja nowego projektu Instytutu Rynku Pracy na terenie woj. świętokrzyskiego. Projekt „Wracam do pracy!” realizowany jest w ramach PO KL (Poddziałanie 6.1.1) na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach.

Celem projektu „Wracam do pracy!” jest podniesienie aktywności zawodowej kobiet nieposiadających zatrudnienia (w tym zarejestrowanych w urzędach pracy i niezarejestrowanych), zgłaszających chęć podjęcia pracy oraz mieszkających na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach działań projektowych uczestniczki będą brały udział w indywidualnym oraz grupowym poradnictwie zawodowym i szkoleniu komputerowym. Kolejnym etapem są szkolenia zawodowe, które obejmują swym zakresem sześć kierunków: administracja i zarządzanie sekretariatem, podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych, handlowiec z obsługą komputera i kasy fiskalnej, grafika komputerowa, florystyka, kucharz małej gastronomii. Ostatnim etapem udziału w projekcie jest 3-miesięczny staż zawodowy u pracodawców, którego celem jest praktyczne przygotowanie do wykonywania zawodu. Ze środków projektu pokryte zostaną koszty badań lekarskich, wynagrodzenia dla stażystki (stypendium stażowe) oraz koszty niezbędnego ubezpieczenia.

Więcej informacji w witrynie projektu.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ