EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


21.09.2010 Kielce Konferencja otwierająca projekt „Kariera młodych w Twoich rękach” Instytut Rynku Pracy

Instytut Rynku Pracy rozpoczyna realizację kolejnego projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” w biurze regionalnym w Kielcach. Projekt rozpocznie się konferencją otwierająca zaplanowaną na 21.09.2010.

Wersja długa: Konferencja odbędzie się w Hotelu Dal w Kielcach przy ul. Piotrkowskiej 12 o godzinie 10.00. W trakcie konferencji przedstawiony zostanie projekt, którego celem jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników szkół wiejskich województwa świętokrzyskiego w zakresie profilaktyki oraz doradztwa zawodowego. Do udziału zaprosiliśmy także przedstawicieli takich organizacji jak: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP, Miejski Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Kielcach oraz Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Tak szerokie grono specjalistów pozwoli na nakreślenie zasadniczych problemów, które zostaną poruszone w trakcie szkoleń.

Więcej informacji w witrynie projektu.