EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


13.09.2010 Lublin Rozpoczęcie realizacji nowego projektu Instytutu Rynku Pracy „Pracujący absolwent” Instytut Rynku Pracy

Z dniem 1 września 2010 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w województwie podkarpackim: "Pracujący absolwent".
Biuro projektu mieści się w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych młodzieży z województwa podkarpackiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego w wieku 18-25 lat. W szczególności zapraszamy osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji osobowościowych, zawodowych i planowania ścieżki kariery (wsparcie psychologiczne i indywidualne poradnictwo zawodowe), podniosą swoje kwalifikacje (szkolenia zawodowe) oraz będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności (3-miesięczny staż zawodowy). Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas zajęć, dodatek szkoleniowy i stypendium Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji w witrynie projektu.