EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


13.09.2010 Lublin Rozpoczęcie realizacji nowego projektu Instytutu Rynku Pracy „Pracujący absolwent” Instytut Rynku Pracy

Z dniem 1 września 2010 roku rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w województwie podkarpackim: "Pracujący absolwent".
Biuro projektu mieści się w Rzeszowie. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych oraz kwalifikacji zawodowych młodzieży z województwa podkarpackiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego w wieku 18-25 lat. W szczególności zapraszamy osoby zamieszkałe na terenach wiejskich. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji osobowościowych, zawodowych i planowania ścieżki kariery (wsparcie psychologiczne i indywidualne poradnictwo zawodowe), podniosą swoje kwalifikacje (szkolenia zawodowe) oraz będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności (3-miesięczny staż zawodowy). Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas zajęć, dodatek szkoleniowy i stypendium Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji w witrynie projektu.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ