EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


22.09.2010 Lublin Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży – krótkie podsumowanie ostatnich działań Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Okres wakacji sprzyjał realizacji większej ilości projektów międzynarodowych głównie wymian młodzieży i szkoleń w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina. Młodzież zaangażowana w projekty miała możliwość zdobycia wielu cennych doświadczeń poprzez aktywny udział w międzynarodowych projektach dzięki finansowemu wsparciu swoich pomysłów przez program Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”. Wszystkie opisane poniżej projekty były koordynowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw

Projektem, z którym wkroczyliśmy w wakacje, była międzynarodowa wymiana młodzieży, zatytułowana „Happy Hours”, która odbyła się w dniach od 7 do 16 czerwca, a wzięli w niej udział uczestnicy z takich państw jak: Polska, Armenia, Czechy, Gruzja i Estonia. Głównym elementem projektu były bloki warsztatowe dotyczące psychologii, których celem było przełamywanie strachu scenicznego i otworzenie się na nowe sposoby ekspresji. Wynikiem warsztatów psychologicznych były flash moby w Lublinie, czyli spontaniczne występy uliczne, które mają na celu przyciągnąć uwagę przechodniów. Efektem końcowym spotkania młodzieży była wspólnie przygotowana piosenka, zaprezentowana 15 czerwca na ulicach Lublina podczas wielkiego show ulicznego, a także przygotowany przez grupę medialną teledysk.
http://www.youtube.com/watch?v=QlCghsqEM4I

Projekt „Dziennikarstwo szansą na równość”, który odbył się w dniach 27 czerwca – 10 lipca w był również projektem międzynarodowej wymiany zrealizowanej dzięki programowi „Młodzież w działaniu” zainicjowanym przez nieformalną grupę młodych ludzi z Lubelszczyzny "Youth Outisde The Box". Głównym tematem wymiany było dziennikarstwo oraz jego znaczenie w budowaniu społeczeństwa bez dyskryminacji. Poprzez zajęcia i warsztaty związane między innymi z fotografią i teatrem młodzi uczestnicy z Polski, Łotwy, Włoch, Turcji, Czech i Grecji mieli szansę, aby pobudzić swoją kreatywność, zwiększyć otwartość na innych ludzi oraz zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Ponadto młodzi ludzie zapoznali się z tajnikami pracy dziennikarzy i radiowców poprzez wizyty w redakcjach i rozgłośniach lubelskich.
http://www.facebook.com/group.php?gid=117334471622323&ref=search

Dzień po wymianie „dziennikarskiej”, 11 lipca rozpoczął się projekt wymiany polsko-litewskiej, zatytułowany „Nasze zwycięstwo 600 lat później” sfinansowanej z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymian Młodzieży. Podczas projektu uczestnicy z dwóch sąsiednich państw pracowali nad przygotowaniem przedstawienia o charakterze historyczno-kulturowym, które zostało zaprezentowane w centrum Starego Miasta w Lublinie, na Placu po Farze, w samo południe, w dniu rocznicy bitwy pod Grunwaldem 15 lipca. W ten sposób młodzież pokazała pamięć i szacunek dla tego ważnego dla obydwu narodowości wydarzenia historycznego.
http://www.eds-fundacja.pl/00/media-o-fundacji/066.php

Równolegle z wymianą polsko-litewską toczyła się międzynarodowa wymiana młodzieży, zatytułowana „Z przeszłością w przyszłość”. Pomysłodawcami wymiany była nieformalna grupa młodzieży „The Chosen Ones” ze Szczebrzeszyna. Projekt trwał jedenaście dni - od 12 do 22 lipca. Jego myślą przewodnią było przesłanie, żeby poprzez zajęcia artystyczne, a także inne warsztaty pokazać, że historia nie musi być nudna, a także, że warto pogłębiać wiedzę na temat epoki oraz podnosić świadomość obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży. W wymianie wzięło udział łącznie 30 młodych ludzi z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Turcji, Czech i Polski. Efekty pracy uczestników można zobaczyć na stworzonej na portalu facebook grupie (www.facebook.com/group.php?gid=113310878707243&ref=mf). Głównym tematem projektu było średniowiecze, a wszystkie zajęcia, które zostały przeprowadzone miały na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczestników. Podsumowaniem projektu był „Turniej o Pierścień Królowej”, który był swoistą reaktywacją średniowiecznych turniejów rycerskich.

Ciekawe szkolenie, skierowane do liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, odbyło się w dniach 1-7 sierpnia 2010 roku. Szkolenie: „Dobra komunikacja – wyzwanie w pracy z młodzieżą” miało na celu polepszenie zdolności komunikacyjnych oraz zdobycie wiedzy praktycznej na temat różnych stylów komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem metody Betzvata. W szkoleniu udział wzięli uczestnicy z siedmiu państw: Estonii, Włoch, Rumunii, Turcji, Łotwy, Grecji oraz Polski. Głównym założeniem szkolenia było wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w nowe narzędzia komunikacji, które umożliwią im bardziej efektywną pracę z młodzieżą na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Kolejną wymianą młodzieżowa zrealizowaną w dniach 17-26 sierpnia w Nasutowie był projekt zatytułowany „Bajki łączą ludzi”. Przez dziewięć dni wymiany młodzież z 6 państw pracowała nad wspólnym przedstawieniem teatralnym, które zostało zaprezentowane w Domu Opieki Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie. W wymianie udział wzięła młodzież z 6 państw: Estonii, Finlandii, Grecji, Łotwy, Rumunii i Polski. Tematyka wymiany dotyczyła bajek i teatru. Podczas wymiany młodzież wzięła udział w warsztatach teatralnych poprowadzonych przez Hankę Brulińską – aktorkę Teatru Osterwy, zwiedzała Teatr Osterwy, wzięła udział w Festiwalu Sztukmistrzów, w warsztatach muzycznych i fotograficznych. Punktem kulminacyjnym projektu było wystawienie wspólnej sztuki teatralnej w Domu Opieki Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. Tematyka spektaklu dotyczyła wyzwań ekologicznych XXI wieku.
http://radio.lublin.pl/szukaj.php?site=news_details&id=80606
http://www.polskieradio.pl/jedynka/ekopopoludnie/artykul185632_miedzynarodowa_bajka_ekologiczna.html

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Równolegle z „bajkowym projektem” miała miejsce wymiana historyczna zatytułowana: "Rozmowa o historii - kluczem do zrozumienia”. Podczas projektu jego uczestnicy zastanawiali się nad rolą historii w relacjach współczesnej Europy z położeniem nacisku na kraje uczestniczące w projekcie, czyli Białoruś, Niemcy, Ukrainę i Polskę. Tematem przewodnim była historia przesiedleń na Roztoczu podczas II wojny światowej. Ideą projektu było pytanie: jaką rolę odgrywa historia w integracji krajów, które reprezentują narodowe grupy młodzieży podczas wymiany. Czy jest siłą hamulcową czy też może prawdziwym fundamentem, bez którego nie da się budować wspólnej Europy…? W trakcie projektu miały miejsce liczne spotkania z ludźmi świata nauki, wspólne warsztaty. Głównym wydarzeniem projektu był wyjazd do Aleksandrowa na spotkanie z „Dziećmi Zamojszczyzny” – ludźmi którzy przeżyli wypędzenia podczas II wojny światowej na Roztoczu.
http://www.radio.lublin.pl/szukaj.php?site=news_details&id=80537

Równocześnie Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw prowadzi także projekt „Aktywni? Młodzież w dorosłym świecie”. Jest to projekt Akcji 1.3 programu Młodzież w Działaniu realizowany od maja 2010 roku do kwietnia 2011 w partnerstwie z organizacjami z Hiszpanii i Słowenii. Projekt jest realizowany wokół 5 zagadnień tematycznych dotyczących: bezrobocia wśród młodzieży, dialogu z politykami, aktywności w społeczności lokalnej, edukacji formalnej i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Za podstawę analizy tych zagadnień służą ankiety opracowane przez młodzież i rozprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie