EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


22.09.2010 Lublin Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży – krótkie podsumowanie ostatnich działań Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Okres wakacji sprzyjał realizacji większej ilości projektów międzynarodowych głównie wymian młodzieży i szkoleń w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina. Młodzież zaangażowana w projekty miała możliwość zdobycia wielu cennych doświadczeń poprzez aktywny udział w międzynarodowych projektach dzięki finansowemu wsparciu swoich pomysłów przez program Unii Europejskiej „Młodzież w działaniu”. Wszystkie opisane poniżej projekty były koordynowane przez Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw

Projektem, z którym wkroczyliśmy w wakacje, była międzynarodowa wymiana młodzieży, zatytułowana „Happy Hours”, która odbyła się w dniach od 7 do 16 czerwca, a wzięli w niej udział uczestnicy z takich państw jak: Polska, Armenia, Czechy, Gruzja i Estonia. Głównym elementem projektu były bloki warsztatowe dotyczące psychologii, których celem było przełamywanie strachu scenicznego i otworzenie się na nowe sposoby ekspresji. Wynikiem warsztatów psychologicznych były flash moby w Lublinie, czyli spontaniczne występy uliczne, które mają na celu przyciągnąć uwagę przechodniów. Efektem końcowym spotkania młodzieży była wspólnie przygotowana piosenka, zaprezentowana 15 czerwca na ulicach Lublina podczas wielkiego show ulicznego, a także przygotowany przez grupę medialną teledysk.
http://www.youtube.com/watch?v=QlCghsqEM4I

Projekt „Dziennikarstwo szansą na równość”, który odbył się w dniach 27 czerwca – 10 lipca w był również projektem międzynarodowej wymiany zrealizowanej dzięki programowi „Młodzież w działaniu” zainicjowanym przez nieformalną grupę młodych ludzi z Lubelszczyzny "Youth Outisde The Box". Głównym tematem wymiany było dziennikarstwo oraz jego znaczenie w budowaniu społeczeństwa bez dyskryminacji. Poprzez zajęcia i warsztaty związane między innymi z fotografią i teatrem młodzi uczestnicy z Polski, Łotwy, Włoch, Turcji, Czech i Grecji mieli szansę, aby pobudzić swoją kreatywność, zwiększyć otwartość na innych ludzi oraz zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Ponadto młodzi ludzie zapoznali się z tajnikami pracy dziennikarzy i radiowców poprzez wizyty w redakcjach i rozgłośniach lubelskich.
http://www.facebook.com/group.php?gid=117334471622323&ref=search

Dzień po wymianie „dziennikarskiej”, 11 lipca rozpoczął się projekt wymiany polsko-litewskiej, zatytułowany „Nasze zwycięstwo 600 lat później” sfinansowanej z Polsko-Litewskiego Funduszu Wymian Młodzieży. Podczas projektu uczestnicy z dwóch sąsiednich państw pracowali nad przygotowaniem przedstawienia o charakterze historyczno-kulturowym, które zostało zaprezentowane w centrum Starego Miasta w Lublinie, na Placu po Farze, w samo południe, w dniu rocznicy bitwy pod Grunwaldem 15 lipca. W ten sposób młodzież pokazała pamięć i szacunek dla tego ważnego dla obydwu narodowości wydarzenia historycznego.
http://www.eds-fundacja.pl/00/media-o-fundacji/066.php

Równolegle z wymianą polsko-litewską toczyła się międzynarodowa wymiana młodzieży, zatytułowana „Z przeszłością w przyszłość”. Pomysłodawcami wymiany była nieformalna grupa młodzieży „The Chosen Ones” ze Szczebrzeszyna. Projekt trwał jedenaście dni - od 12 do 22 lipca. Jego myślą przewodnią było przesłanie, żeby poprzez zajęcia artystyczne, a także inne warsztaty pokazać, że historia nie musi być nudna, a także, że warto pogłębiać wiedzę na temat epoki oraz podnosić świadomość obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży. W wymianie wzięło udział łącznie 30 młodych ludzi z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Turcji, Czech i Polski. Efekty pracy uczestników można zobaczyć na stworzonej na portalu facebook grupie (www.facebook.com/group.php?gid=113310878707243&ref=mf). Głównym tematem projektu było średniowiecze, a wszystkie zajęcia, które zostały przeprowadzone miały na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczestników. Podsumowaniem projektu był „Turniej o Pierścień Królowej”, który był swoistą reaktywacją średniowiecznych turniejów rycerskich.

Ciekawe szkolenie, skierowane do liderów młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą, odbyło się w dniach 1-7 sierpnia 2010 roku. Szkolenie: „Dobra komunikacja – wyzwanie w pracy z młodzieżą” miało na celu polepszenie zdolności komunikacyjnych oraz zdobycie wiedzy praktycznej na temat różnych stylów komunikacji ze szczególnym uwzględnieniem metody Betzvata. W szkoleniu udział wzięli uczestnicy z siedmiu państw: Estonii, Włoch, Rumunii, Turcji, Łotwy, Grecji oraz Polski. Głównym założeniem szkolenia było wyposażenie osób pracujących z młodzieżą w nowe narzędzia komunikacji, które umożliwią im bardziej efektywną pracę z młodzieżą na poziomie lokalnym, państwowym i międzynarodowym.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Kolejną wymianą młodzieżowa zrealizowaną w dniach 17-26 sierpnia w Nasutowie był projekt zatytułowany „Bajki łączą ludzi”. Przez dziewięć dni wymiany młodzież z 6 państw pracowała nad wspólnym przedstawieniem teatralnym, które zostało zaprezentowane w Domu Opieki Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie. W wymianie udział wzięła młodzież z 6 państw: Estonii, Finlandii, Grecji, Łotwy, Rumunii i Polski. Tematyka wymiany dotyczyła bajek i teatru. Podczas wymiany młodzież wzięła udział w warsztatach teatralnych poprowadzonych przez Hankę Brulińską – aktorkę Teatru Osterwy, zwiedzała Teatr Osterwy, wzięła udział w Festiwalu Sztukmistrzów, w warsztatach muzycznych i fotograficznych. Punktem kulminacyjnym projektu było wystawienie wspólnej sztuki teatralnej w Domu Opieki Społecznej im. Matki Teresy z Kalkuty. Tematyka spektaklu dotyczyła wyzwań ekologicznych XXI wieku.
http://radio.lublin.pl/szukaj.php?site=news_details&id=80606
http://www.polskieradio.pl/jedynka/ekopopoludnie/artykul185632_miedzynarodowa_bajka_ekologiczna.html

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Równolegle z „bajkowym projektem” miała miejsce wymiana historyczna zatytułowana: "Rozmowa o historii - kluczem do zrozumienia”. Podczas projektu jego uczestnicy zastanawiali się nad rolą historii w relacjach współczesnej Europy z położeniem nacisku na kraje uczestniczące w projekcie, czyli Białoruś, Niemcy, Ukrainę i Polskę. Tematem przewodnim była historia przesiedleń na Roztoczu podczas II wojny światowej. Ideą projektu było pytanie: jaką rolę odgrywa historia w integracji krajów, które reprezentują narodowe grupy młodzieży podczas wymiany. Czy jest siłą hamulcową czy też może prawdziwym fundamentem, bez którego nie da się budować wspólnej Europy…? W trakcie projektu miały miejsce liczne spotkania z ludźmi świata nauki, wspólne warsztaty. Głównym wydarzeniem projektu był wyjazd do Aleksandrowa na spotkanie z „Dziećmi Zamojszczyzny” – ludźmi którzy przeżyli wypędzenia podczas II wojny światowej na Roztoczu.
http://www.radio.lublin.pl/szukaj.php?site=news_details&id=80537

Równocześnie Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw prowadzi także projekt „Aktywni? Młodzież w dorosłym świecie”. Jest to projekt Akcji 1.3 programu Młodzież w Działaniu realizowany od maja 2010 roku do kwietnia 2011 w partnerstwie z organizacjami z Hiszpanii i Słowenii. Projekt jest realizowany wokół 5 zagadnień tematycznych dotyczących: bezrobocia wśród młodzieży, dialogu z politykami, aktywności w społeczności lokalnej, edukacji formalnej i przedsiębiorczości wśród młodzieży. Za podstawę analizy tych zagadnień służą ankiety opracowane przez młodzież i rozprowadzone w szkołach ponadgimnazjalnych.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniePROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ