EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


24.-26.09.2010 Wrocław Utrzymanie zatrudnienia w obliczu skutków kryzysu finansowego na realną gospodarkę Instytut Rynku Pracy

W dniach 24-26 września Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zorganizował międzynarodowe seminarium we Wrocławiu na temat wpływu kryzysu na zatrudnienie.

W czasach kryzysu pracownicy są szczególnie narażeni na bezrobocie. Z tego względu konieczne jest poszukiwanie możliwych rozwiązań i metod ochrony pracobiorców przed przyszłym bezrobociem i zwalczanie istniejącego już bezrobocia. Pomimo tego, iż w gospodarce europejskiej da się zauważyć nieznaczną poprawę, Europa jest ciągle w kryzysie, dlatego zorganizowaliśmy to seminarium, umożliwiając dyskusję na temat zatrudnienia w czasach kryzysu.

Podczas seminarium poruszone zostały następujące tematy: kryzys finansowy - konsekwencje dla zatrudnienia; reintegracja na rynku pracy osób wykluczonych społecznie – przykłady poszczególnych krajów; społeczny i ekonomiczny wpływ kryzysu finansowego w krajach Europy Wschodniej i jak te kraje radzą sobie w kryzysie; strategia EU 2020 i zarządzanie ekonomiczne - wymiar społeczny i kwestie kluczowe; zachowanie zatrudnienia dzięki dobrym praktykom zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego – specjalne spojrzenie na sytuację młodzieży.

W programie były także warsztaty na temat „więcej i lepszych miejsc pracy” i wizytacja projektów w okolicy Wrocławia w celu poznania strategii zwalczania bezrobocia pośród młodzieży.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych i innych organizacji pracobiorców z wielu krajów, między innymi z: Polski, Niemiec, Austrii, Portugalii, Macedonii, Hiszpanii, Luxemburga, Belgii, Słowacji.

Seminarium odbyło się przy współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA).
Seminarium dofinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej.


TAK ZAPOWIADALIŚMY SEMINARIUM

W dniach 24-26 września Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw organizuje międzynarodowe seminarium we Wrocławiu na temat wpływu kryzysu na zatrudnienie.

Podczas seminarium poruszane będą następujące tematy: kryzys finansowy - konsekwencje dla zatrudnienia; reintegracja na rynku pracy osób wykluczonych społecznie – przykłady poszczególnych krajów; społeczny i ekonomiczny wpływ kryzysu finansowego w krajach Europy Wschodniej i jak te kraje radzą sobie w kryzysie; strategia EU 2020 i zarządzanie ekonomiczne - wymiar społeczny i kwestie kluczowe; zachowanie zatrudnienia dzięki dobrym praktykom zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego – specjalne spojrzenie na sytuację młodzieży.

W programie są także warsztaty na temat „więcej i lepszych miejsc pracy” i wizytacja projektów w okolicy Wrocławia w celu poznania strategii zwalczania bezrobocia pośród młodzieży.


Seminarium odbędzie się przy współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA).

Seminarium dofinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej.