EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


24.-26.09.2010 Wrocław Utrzymanie zatrudnienia w obliczu skutków kryzysu finansowego na realną gospodarkę Instytut Rynku Pracy

W dniach 24-26 września Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zorganizował międzynarodowe seminarium we Wrocławiu na temat wpływu kryzysu na zatrudnienie.

W czasach kryzysu pracownicy są szczególnie narażeni na bezrobocie. Z tego względu konieczne jest poszukiwanie możliwych rozwiązań i metod ochrony pracobiorców przed przyszłym bezrobociem i zwalczanie istniejącego już bezrobocia. Pomimo tego, iż w gospodarce europejskiej da się zauważyć nieznaczną poprawę, Europa jest ciągle w kryzysie, dlatego zorganizowaliśmy to seminarium, umożliwiając dyskusję na temat zatrudnienia w czasach kryzysu.

Podczas seminarium poruszone zostały następujące tematy: kryzys finansowy - konsekwencje dla zatrudnienia; reintegracja na rynku pracy osób wykluczonych społecznie – przykłady poszczególnych krajów; społeczny i ekonomiczny wpływ kryzysu finansowego w krajach Europy Wschodniej i jak te kraje radzą sobie w kryzysie; strategia EU 2020 i zarządzanie ekonomiczne - wymiar społeczny i kwestie kluczowe; zachowanie zatrudnienia dzięki dobrym praktykom zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego – specjalne spojrzenie na sytuację młodzieży.

W programie były także warsztaty na temat „więcej i lepszych miejsc pracy” i wizytacja projektów w okolicy Wrocławia w celu poznania strategii zwalczania bezrobocia pośród młodzieży.

W seminarium udział wzięli przedstawiciele związków zawodowych i innych organizacji pracobiorców z wielu krajów, między innymi z: Polski, Niemiec, Austrii, Portugalii, Macedonii, Hiszpanii, Luxemburga, Belgii, Słowacji.

Seminarium odbyło się przy współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA).
Seminarium dofinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej.


TAK ZAPOWIADALIŚMY SEMINARIUM

W dniach 24-26 września Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw organizuje międzynarodowe seminarium we Wrocławiu na temat wpływu kryzysu na zatrudnienie.

Podczas seminarium poruszane będą następujące tematy: kryzys finansowy - konsekwencje dla zatrudnienia; reintegracja na rynku pracy osób wykluczonych społecznie – przykłady poszczególnych krajów; społeczny i ekonomiczny wpływ kryzysu finansowego w krajach Europy Wschodniej i jak te kraje radzą sobie w kryzysie; strategia EU 2020 i zarządzanie ekonomiczne - wymiar społeczny i kwestie kluczowe; zachowanie zatrudnienia dzięki dobrym praktykom zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego – specjalne spojrzenie na sytuację młodzieży.

W programie są także warsztaty na temat „więcej i lepszych miejsc pracy” i wizytacja projektów w okolicy Wrocławia w celu poznania strategii zwalczania bezrobocia pośród młodzieży.


Seminarium odbędzie się przy współpracy z Europejskim Centrum ds. Pracobiorców (EZA).

Seminarium dofinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ