EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


20.09.2010 Lublin Polsko-niemiecko-białoruska wymiana medialna „Online jurnalism” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 01.10-08.10.2010r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k. Lublina odbędą się polsko-niemiecko-białoruskie warsztaty medialne pt. „Online jurnalism” zorganizowane przez Europejski Dom Spotkań-Fundacje Nowy Staw wraz z Bennohaus z Münster i Stowarzyszeniem Dzedzich z Brześcia.

Tematem przewodnim polsko-niemiecko-białoruskich warsztatów medialnych będzie edukacja. Program spotkania przewiduje m.in. warsztaty z dziennikarstwa online- nagrywania i montażu wywiadu radiowego, tworzenia webbloga, warsztaty video-jurnalism- praca z kamerą a także warsztaty z obsługi medialnej debaty. Uczestnicy warsztatów będą mieli możliwość obserwacji pracy dziennikarzy telewizyjnych i radiowych podczas wizyty w lubelskim oddziale TVP i w Radiu Lublin.


Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży