EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


09.09.2010 Ukraina Wizyta studyjna w ramach projektu
„Transfer know-how z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży”
Instytut Rynku Pracy - Fundacja Nowy Staw

W dniach 13- 17 września odbędzie się wizyta studyjna na Ukrainie. W wizycie wezmą udział osoby zaangażowane w realizację projektu- przedstawiciele partnerów oraz lidera projektu.

Wersja długa: 13 i 14 września wszyscy partnerzy projektu spotykają się Łucku, natomiast 15 i 17 września we Lwowie. W tych dwóch miastach będą miały miejsce spotkania z przedstawicielami różnych organizacji związanych z doradztwem zawodowym. Na tej wizycie będzie także ustalany program zbliżających się warsztatów na Ukrainie.