EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


02.09.2010 Lublin - Nasutów Spotkanie młodzieży polonijnej “Młodzi aktywni” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 3-13 września w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina odbyło się spotkanie młodzieży polonijnej zatytułowane „Młodzi aktywni”. W spotkaniu udział wzięli młodzi ludzie reprezentujący organizacje, stowarzyszenia, związki polonijne działające na Białorusi, Litwie i Ukrainie.

Pierwsze cztery dni młodzież spędziła na Lubelszczyźnie. Młodzi ludzie spotkali się m.in. z panem Krzysztofem Łątką – Dyrektorem Departamentu Rozwoju Urzędu Miasta Lublin, który podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem z dziedziny współpracy międzynarodowej i projektów europejskich. Ciekawym punktem było także spotkanie z panem profesorem Grzegorzem Januszem, Dziekanem Wydziału Politologii UMCS, z którym uczestnicy mieli szansę podyskutować na temat mniejszości narodowych. Szczególnie interesująca była dyskusja dotycząca statusu formalnoprawnego Związku Polaków na Białorusi. Podczas kolejnych dni uczestnicy zwiedzili Kazimierz Dolny, podczas gry miejskiej poznawali tajemnice Lublina, a także wzięli udział w szkoleniu dotyczącym programu „Młodzież w działaniu”.

7 września młodzież wyjechała do Nowego Sącza, by wziąć udział w V Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Wspólnie z ponad 150 uczestnikami z blisko 32 państw Unii Europejskiej, Europy Środkowowschodniej oraz Kaukazu wzięli udział w dyskusjach panelowych, konferencjach i wykładach, których gośćmi byli przedstawiciele życia politycznego i ekonomicznego z Polski i ze świata. Wśród panelistów obecni byli m.in. Janusz Lewandowski – Komisarz do spraw budżetu unijnego, Richard Pipes – były doradca prezydenta USA Ronalda Regana, Veira Vike Freiberga – była prezydent Łotwy, Luc Frieden – Minister Finansów Luksemburga, Maros Sefcovic – komisarz do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji.

Ostatnie dwa dni projektu młodzież spędziła zwiedzając Kraków i Sandomierz.


Zadanie jest realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010r.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ