EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


02.09.2010 Lublin - Nasutów Spotkanie młodzieży polonijnej “Młodzi aktywni” Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 3-13 września w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie koło Lublina odbyło się spotkanie młodzieży polonijnej zatytułowane „Młodzi aktywni”. W spotkaniu udział wzięli młodzi ludzie reprezentujący organizacje, stowarzyszenia, związki polonijne działające na Białorusi, Litwie i Ukrainie.

Pierwsze cztery dni młodzież spędziła na Lubelszczyźnie. Młodzi ludzie spotkali się m.in. z panem Krzysztofem Łątką – Dyrektorem Departamentu Rozwoju Urzędu Miasta Lublin, który podzielił się z uczestnikami swoim doświadczeniem z dziedziny współpracy międzynarodowej i projektów europejskich. Ciekawym punktem było także spotkanie z panem profesorem Grzegorzem Januszem, Dziekanem Wydziału Politologii UMCS, z którym uczestnicy mieli szansę podyskutować na temat mniejszości narodowych. Szczególnie interesująca była dyskusja dotycząca statusu formalnoprawnego Związku Polaków na Białorusi. Podczas kolejnych dni uczestnicy zwiedzili Kazimierz Dolny, podczas gry miejskiej poznawali tajemnice Lublina, a także wzięli udział w szkoleniu dotyczącym programu „Młodzież w działaniu”.

7 września młodzież wyjechała do Nowego Sącza, by wziąć udział w V Forum Ekonomicznym Młodych Liderów. Wspólnie z ponad 150 uczestnikami z blisko 32 państw Unii Europejskiej, Europy Środkowowschodniej oraz Kaukazu wzięli udział w dyskusjach panelowych, konferencjach i wykładach, których gośćmi byli przedstawiciele życia politycznego i ekonomicznego z Polski i ze świata. Wśród panelistów obecni byli m.in. Janusz Lewandowski – Komisarz do spraw budżetu unijnego, Richard Pipes – były doradca prezydenta USA Ronalda Regana, Veira Vike Freiberga – była prezydent Łotwy, Luc Frieden – Minister Finansów Luksemburga, Maros Sefcovic – komisarz do spraw stosunków międzyinstytucjonalnych i administracji.

Ostatnie dwa dni projektu młodzież spędziła zwiedzając Kraków i Sandomierz.


Zadanie jest realizowane w ramach zlecania przez Kancelarię Senatu zadań
w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2010r.