EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


09.-15.09.2010 Lublin - Nasutów Nowy projekt Instytutu Rynku Pracy: „OTWARTA – NIEZALEŻNA – AKTYWNA”
podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy z terenu miasta Ostrołęka i powiatu ostrołęckiego.
Instytut Rynku Pracy

Nowy projekt Instytutu Rynku Pracy: „Otwarta – Niezależna – Aktywna” - podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy z terenu miasta Ostrołęka i powiatu ostrołęckiego.

Z dniem 1 sierpnia 2010 r. rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w mieście Ostrołęka i powiecie ostrołęckim: "Otwarta – Niezależna – Aktywna”. Biuro projektu mieści się w Ostrołęce. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia kobiet pozostających bez pracy z terenu m. Ostrołęki i powiatu ostrołęckiego.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety od 18 do 60 lat, które nie posiadają zatrudnienia (w tym zarejestrowane w urzędach pracy i niezarejestrowane), zgłaszające chęć podjęcia pracy, mieszkające na terenie powiatów: m. Ostrołęka i powiatu ostrołęckiego. W szczególności zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne i mieszkające na terenach oddalonych od miasta, osoby +45 lat, samotne matki, kobiety w trudnej sytuacji ekonomicznej. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji osobowościowych, zawodowych i planowania ścieżki kariery (indywidualne doradztwo zawodowe), zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy (grupowe poradnictwo zawodowe), podniosą swoje kwalifikacje (kursy zawodowe) oraz będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności (3 miesięczny staż zawodowy). Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas zajęć, stypendium szkoleniowe i stażowe oraz dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

WIĘCEJ : http://www.irp-fundacja.pl/aktywna/index.php


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ