EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


01.08.2010 Lublin Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy: „Kariera młodych w Twoich rękach” Instytut Rynku pracy

Wraz z początkiem sierpnia Instytut Rynku Pracy rozpoczął realizację kolejnego projektu w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” wspierać będziemy pracowników szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Projekt realizowany będzie do 31.05.2011 r.

Rozwój kompetencji nauczycieli ma ogromne znaczenie w kontekście rozwoju uczniów. Dzięki zdobywaniu wiedzy oraz nowych umiejętności nauczyciele mogą bardziej elastycznie reagować na zamiany dyktowane przez rynek pracy czy powszechną informatyzację społeczeństwa. Jak wiadomo w przypadku młodzieży wiejskiej nauczyciele odgrywają także niezwykle ważną rolę doradców zawodowych. Poprzez odpowiednie narzędzia nauczyciele mogą pełniej wspierać uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia oraz przygotowywać ich do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Takie działania niewątpliwie przyczyniają się do wyrównywania szans młodzieży na rynku pracy, a co więcej są niewątpliwym źródłem satysfakcji pracowników szkół.

Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rozwój nauczycieli, którzy jako pracownicy placówek położonych na terenach wiejskich mają ograniczone możliwości podnoszenia wiedzy i rozwoju umiejętności. W związku z tym w ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” proponujemy pracownikom szkół udział w bezpłatnych 80 godz. szkoleniach. Każdy uczestnik Projektu weźmie udział w dwóch blokach tematycznych:

  • Blok I, Moduł I :Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego (48 godz.);
    • Moduł II: Szkolenie z zakresu profilaktyki (48 godz.);
  • Blok II: Szkolenie z zakresu wykorzystania ICT w procesie nauczania (32 godz.).

Więcej informacji w zakładce projektu na stronie internetowej Instytutu Rynku Pracy.
Kontakt: Magdalena Soprych
m.soprych@irp-fundacja.pl
tel. 041 336 11 21