EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


01.08.2010 Lublin Rusza kolejny projekt Instytutu Rynku Pracy: „Kariera młodych w Twoich rękach” Instytut Rynku pracy

Wraz z początkiem sierpnia Instytut Rynku Pracy rozpoczął realizację kolejnego projektu w ramach europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” wspierać będziemy pracowników szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z obszarów wiejskich województwa świętokrzyskiego. Projekt realizowany będzie do 31.05.2011 r.

Rozwój kompetencji nauczycieli ma ogromne znaczenie w kontekście rozwoju uczniów. Dzięki zdobywaniu wiedzy oraz nowych umiejętności nauczyciele mogą bardziej elastycznie reagować na zamiany dyktowane przez rynek pracy czy powszechną informatyzację społeczeństwa. Jak wiadomo w przypadku młodzieży wiejskiej nauczyciele odgrywają także niezwykle ważną rolę doradców zawodowych. Poprzez odpowiednie narzędzia nauczyciele mogą pełniej wspierać uczniów w wyborze dalszej ścieżki kształcenia oraz przygotowywać ich do właściwego funkcjonowania w społeczeństwie. Takie działania niewątpliwie przyczyniają się do wyrównywania szans młodzieży na rynku pracy, a co więcej są niewątpliwym źródłem satysfakcji pracowników szkół.

Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na rozwój nauczycieli, którzy jako pracownicy placówek położonych na terenach wiejskich mają ograniczone możliwości podnoszenia wiedzy i rozwoju umiejętności. W związku z tym w ramach projektu „Kariera młodych w Twoich rękach” proponujemy pracownikom szkół udział w bezpłatnych 80 godz. szkoleniach. Każdy uczestnik Projektu weźmie udział w dwóch blokach tematycznych:

  • Blok I, Moduł I :Szkolenie z zakresu doradztwa zawodowego (48 godz.);
    • Moduł II: Szkolenie z zakresu profilaktyki (48 godz.);
  • Blok II: Szkolenie z zakresu wykorzystania ICT w procesie nauczania (32 godz.).

Więcej informacji w zakładce projektu na stronie internetowej Instytutu Rynku Pracy.
Kontakt: Magdalena Soprych
m.soprych@irp-fundacja.pl
tel. 041 336 11 21

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ