EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


23.07.2010 Lublin „Z przeszłością w przyszłość”
- Średniowiecze w oczach międzynarodowej grupy młodzieży
Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

Co młodzi ludzie wiedzą o średniowieczu? Niestety najprawdopodobniej tylko tyle, ile są zmuszeni przeczytać na lekcjach historii. „Z przeszłością w przyszłość” to projekt wymiany młodzieżowej stworzony przez nieformalną grupę młodzieży „The Chosen Ones”.

Projekt trwa jedenaście dni – rozpoczął się 12 a zakończy 22 lipca 2010 r. i ma poprzez zajęcia artystyczne, a także inne warsztaty pokazać, że historia nie musi być nudna, a także pogłębiać wiedzę na temat epoki oraz podnosić świadomość obywatelstwa europejskiego wśród młodzieży.

Wymiana młodzieży ma miejsce w Nasutowie, a bierze w niej udział łącznie 30 młodych ludzi z Hiszpanii, Grecji, Włoch, Turcji, Czech i Polski.
Efekty pracy uczestników będzie można na bieżąco śledzić na stworzonej na portalu facebook grupie (www.facebook.com/group.php?gid=113310878707243&ref=mf).

Głównym tematem projektu jest średniowiecze, a wszystkie zajęcia, które mieszczą się w jego programie mają na celu rozwijanie zdolności i zainteresowań uczestników. Młodzież będzie miała okazję uczestniczyć w warsztatach garncarskich, muzycznych oraz tanecznych. Młodzi ludzie poznawać będą ten okres historii poprzez: przygotowane wcześniej prezentacje, dyskusje, „Ucztę Średniowieczną” oraz zajęcia plastyczne.

Podsumowaniem projektu jest „Turniej o Pierścień Królowej”, który ma być reaktywacją średniowiecznych turniejów rycerskich. Chłopcy rywalizujący w rozgrywkach wybiorą królową, która zostanie później damą serca zwycięzcy. Drugą częścią prezentacji efektów działań będą „Pokazy na zakończenie”. Uczestnicy zaprezentują wszystko to, co robili wspólnie podczas wymiany – piosenkę i taniec przygotowany na warsztatach oraz wyroby garncarskie. Pokazy zakończy wyświetlenie zdjęć dokumentujących projekt.

Obie części podsumowania odbędą się w Domu Spotkań w Nasutowie:

20-21 lipca 2010 r. godz: 10:00 - Turniej o Pierścień Królowej
21 lipca 2010 r. godz. 10:00 - Pokazy na zakończenie

Serdecznie zapraszamy!

Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl