EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


28.06.2010 Lublin Szkolenie z Programu „Europa dla Obywateli” Informacja europejska

W dniu 28 czerwca 2010 r., w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Nasutowie koło Lublina, odbyło się szkolenie poświęcone możliwościom pozyskiwania dotacji w ramach Programu „Europa dla Obywateli”.

Podczas szkolenia przedstawicielka Związku Miast Polskich Katarzyna Paczyńska oraz Anna Samel reprezentująca Punkt Kontaktowy zaprezentowały program „Europa dla Obywateli” od strony formalnej (zasady i kryteria ubiegania się o wsparcie finansowe) oraz praktycznej (wskazówki przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych; planowanie, metodologia, promocja i administracja finansowa projektem). O swoich doświadczeniach związanych z realizacją tego typu projektów opowiadał także przedstawiciel Zespołu Szkół w Łęcznej.

Podczas szkolenia zostały przeprowadzone warsztaty praktyczne z zakresu projektowania działań w ramach „Tworzenia tematycznych sieci miast partnerskich”.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych; pracownicy urzędów miast; przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń.

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ