EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


28.06.2010 Lublin Szkolenie z Programu „Europa dla Obywateli” Informacja europejska

W dniu 28 czerwca 2010 r., w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Nasutowie koło Lublina, odbyło się szkolenie poświęcone możliwościom pozyskiwania dotacji w ramach Programu „Europa dla Obywateli”.

Podczas szkolenia przedstawicielka Związku Miast Polskich Katarzyna Paczyńska oraz Anna Samel reprezentująca Punkt Kontaktowy zaprezentowały program „Europa dla Obywateli” od strony formalnej (zasady i kryteria ubiegania się o wsparcie finansowe) oraz praktycznej (wskazówki przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych; planowanie, metodologia, promocja i administracja finansowa projektem). O swoich doświadczeniach związanych z realizacją tego typu projektów opowiadał także przedstawiciel Zespołu Szkół w Łęcznej.

Podczas szkolenia zostały przeprowadzone warsztaty praktyczne z zakresu projektowania działań w ramach „Tworzenia tematycznych sieci miast partnerskich”.

W szkoleniu wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i regionalnych; pracownicy urzędów miast; przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz stowarzyszeń.