EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


23.06.2010 Lublin IV Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”, 23-24 czerwca 2010 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 23-24 czerwca 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbyło się już czwarte z cyklu zaplanowanych szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu”. Szkolenie zostało w całości poświęcone strukturze programu „Młodzież w działaniu” i możliwościom jakie daje młodym ludziom na pozyskiwania funduszy na własne inicjatywy.

Uczestnikami szkolenia byli między innymi liderzy i pracownicy młodzieżowi, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych lub innych instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą, a także młode osoby działające już lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl