EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


23.06.2010 Lublin IV Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”, 23-24 czerwca 2010 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 23-24 czerwca 2010 r. w Europejskim Domu Spotkań w Nasutowie k/Lublina odbyło się już czwarte z cyklu zaplanowanych szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu”. Szkolenie zostało w całości poświęcone strukturze programu „Młodzież w działaniu” i możliwościom jakie daje młodym ludziom na pozyskiwania funduszy na własne inicjatywy.

Uczestnikami szkolenia byli między innymi liderzy i pracownicy młodzieżowi, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych lub innych instytucjach zajmujących się pracą z młodzieżą, a także młode osoby działające już lub zamierzająca działać na rzecz społeczności lokalnej.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.plPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ