EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


30.07.2010 Radom Pracujący 45+ Instytut Rynku Pracy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw rozpoczęła realizację warsztatów i szkoleń w ramach projektu „Pracujący 45+”, realizowanego przez Biuro Regionalne w Radomiu. Warsztaty z aktywizacji zawodowej, szkolenia Gender oraz szkolenia komputerowe realizowane są dla osób bezrobotnych z terenu Radomia i powiatu radomskiego, uczestniczących w projekcie „Pracujący 45+”.

Rozpoczęła się realizacja warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu „Pracujący 45+”. W warsztatach udział zakończyły już osoby uczestniczące w szkoleniu na kierunku „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, trwają warsztaty dla osób z grupy „Pracownik administracyjno-biurowy”. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i szkoleniowców z dziedziny psychologii i doradztwa zawodowego. Uczestnicy uczą się kształtowania umiejętności interpersonalnych, komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, identyfikacji swoich mocnych i słabych stron. W czasie zajęć prowadzonych w drugim module uczestnicy zapoznają się ze specyfiką lokalnego rynku pracy, poznają metody aktywnego poszukiwania pracy, a także uczą się właściwego redagowania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Terminy pierwszych zajęć w zakresie warsztatów aktywizacji zawodowej:

I Grupa
– „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 23.06.2010 – 29.06.2010;
II Grupa
– „Pracownik administracyjno – biurowy” – 05.06.2010 – 09.07.2010.

Nowością w projektach realizowanych przez radomskie biuro Europejskiego Domu Spotkań – Fundację Nowy Staw jest szkolenie gender, którym objęci są wszyscy uczestnicy projektu „Pracujący 45+”. W czasie spotkań z psychologiem uczestnicy poznają mechanizmy tworzenia stereotypów, aspekty związane z zapobieganiem dyskryminacji i promowaniem równości w miejscu pracy. Zajęcia teoretyczne i praktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników. Pierwsza grupa – „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym” - uczestniczyła w szkoleniu gender w dniach 30.06.2010 – 01.07.2010.

Rozpoczęła się realizacja szkoleń komputerowych w ramach projektu „Pracujący 45+”. Jako pierwsza w szkoleniach udział bierze grupa I – „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. Program szkolenia obejmuje zarówno podstawy obsługi komputera, jego podstawowe funkcje, sposób działania, a także podstawowe oprogramowanie wykorzystywane w pracy. Uczestnicy poznają zasady działania systemu operacyjnego, wykorzystania w pracy programów z pakietu OFFICE, a także zasady poruszania się w zasobach Internetu. Program szkolenia zawiera także informacje na temat poruszania się w Internecie pod kątem rynku pracy, czyli jak wyszukiwać informacji o trwających naborach na wolne stanowiska pracy, jak wysłać CV i list motywacyjny drogą elektroniczną.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ