EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


30.07.2010 Radom Pracujący 45+ Instytut Rynku Pracy

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw rozpoczęła realizację warsztatów i szkoleń w ramach projektu „Pracujący 45+”, realizowanego przez Biuro Regionalne w Radomiu. Warsztaty z aktywizacji zawodowej, szkolenia Gender oraz szkolenia komputerowe realizowane są dla osób bezrobotnych z terenu Radomia i powiatu radomskiego, uczestniczących w projekcie „Pracujący 45+”.

Rozpoczęła się realizacja warsztatów aktywizacji zawodowej dla uczestników projektu „Pracujący 45+”. W warsztatach udział zakończyły już osoby uczestniczące w szkoleniu na kierunku „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym”, trwają warsztaty dla osób z grupy „Pracownik administracyjno-biurowy”. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych trenerów i szkoleniowców z dziedziny psychologii i doradztwa zawodowego. Uczestnicy uczą się kształtowania umiejętności interpersonalnych, komunikacji, asertywności, radzenia sobie ze stresem, identyfikacji swoich mocnych i słabych stron. W czasie zajęć prowadzonych w drugim module uczestnicy zapoznają się ze specyfiką lokalnego rynku pracy, poznają metody aktywnego poszukiwania pracy, a także uczą się właściwego redagowania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą. Terminy pierwszych zajęć w zakresie warsztatów aktywizacji zawodowej:

I Grupa
– „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym” – 23.06.2010 – 29.06.2010;
II Grupa
– „Pracownik administracyjno – biurowy” – 05.06.2010 – 09.07.2010.

Nowością w projektach realizowanych przez radomskie biuro Europejskiego Domu Spotkań – Fundację Nowy Staw jest szkolenie gender, którym objęci są wszyscy uczestnicy projektu „Pracujący 45+”. W czasie spotkań z psychologiem uczestnicy poznają mechanizmy tworzenia stereotypów, aspekty związane z zapobieganiem dyskryminacji i promowaniem równości w miejscu pracy. Zajęcia teoretyczne i praktyczne cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników. Pierwsza grupa – „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym” - uczestniczyła w szkoleniu gender w dniach 30.06.2010 – 01.07.2010.

Rozpoczęła się realizacja szkoleń komputerowych w ramach projektu „Pracujący 45+”. Jako pierwsza w szkoleniach udział bierze grupa I – „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym”. Program szkolenia obejmuje zarówno podstawy obsługi komputera, jego podstawowe funkcje, sposób działania, a także podstawowe oprogramowanie wykorzystywane w pracy. Uczestnicy poznają zasady działania systemu operacyjnego, wykorzystania w pracy programów z pakietu OFFICE, a także zasady poruszania się w zasobach Internetu. Program szkolenia zawiera także informacje na temat poruszania się w Internecie pod kątem rynku pracy, czyli jak wyszukiwać informacji o trwających naborach na wolne stanowiska pracy, jak wysłać CV i list motywacyjny drogą elektroniczną.