EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


16.07.2010 Lublin Rusza internetowa platforma doradztwa zawodowego w ramach projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”! Instytut Rynku Pracy

Pod adresem www.professional-youth.eu rusza platforma internetowa związana z doradztwem zawodowym. Platforma jest częścią projektu „Transfer know-how z doradztwa zawodowego dla młodzieży”

Na stronie www.professional-youth.eu można znaleźć między innymi informacje o systemie doradztwa zawodowego w wybranych krajach europejskich, aktualności z branży, porady dotyczące planowania edukacji i kariery zawodowej, a także wiadomości z życia projektu.

Celem funkcjonowania platformy jest umożliwienie stałej i skutecznej wymiany doświadczeń z zakresu doradztwa zawodowego dla młodzieży pomiędzy krajami partnerskimi oraz stworzenie podłoża do utrzymywania między nimi współpracy. Platforma będzie dostępna w czterech wersjach językowych (polski, angielski, ukraiński, rosyjski).


Lider projektu

Partnerzy projektuWsparcie udzielone przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz
Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norwaythrough
the EEA Financial Mechanismandthe Norwegian Financial Mechanism.