EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


13.07.2010 Lublin Nowy projekt Instytutu Rynku Pracy:
"Sukces zależy od Ciebie!
- aktywizacja osób 45+ z terenu powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego."
Instytut Rynku Pracy

Z dniem 1 lipca rozpoczęliśmy realizację nowego projektu w województwie podkarpackim: "Sukces zależy od Ciebie! - aktywizacja osób 45+ z terenu powiatu: bieszczadzkiego, brzozowskiego, leskiego." Biuro projektu mieści się w Brzozowie. Projekt realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest zwiększenie szans na powrót do pracy osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 roku życia.

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety i mężczyzn mieszkających na terenie powiatu leskiego, bieszczadzkiego lub brzozowskiego, którzy ukończyli 45 rok życia i nie posiadają zatrudnienia. W szczególności zapraszamy osoby długotrwale bezrobotne i mieszkające na terenach oddalonych od miasta. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji osobowościowych, zawodowych i planowania ścieżki kariery (wsparcie psychologiczne i indywidualne poradnictwo zawodowe), zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy (grupowe poradnictwo zawodowe), podniosą swoje kwalifikacje (kursy zawodowe) oraz będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania zdobytych umiejętności (3 miesięczny staż zawodowy). Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas zajęć, stypendium szkoleniowe i stażowe oraz dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Więcej informacji w witrynie projektu.