EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


06.07.2010 Lublin Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 27.05-2.06.2010 grupa lubelskiej młodzieży z Gimnazjum Nr 24 w Lublinie uczestniczyła w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży w Münster.

Młodzież realizująca program wymiany to laureaci polsko-niemieckiego konkursu „Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności”.

Konkurs skierowany był do młodych mieszkańców miast partnerskich Lublin i Münster. Za pomocą filmu, muzyki, teatru, internetu, słowa pisanego czy innej formy należało rozwinąć temat „Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności” .

Nagrodzone osoby przygotowały gazetkę pt. „Przekroczyć symbole”.

Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie nagród polskim i niemieckim zwycięzcom konkursu przez burmistrza miasta Münster w symbolicznej Sali Pokoju.

Program wymiany przewidywał m.in. wizyte w Polskiej Misji Katolickiej przy kościele p.w. św. Antoniego w Münster, udział w oficjalnym otwarciu Międzynarodowych Dni Hanzy a także wizytę w najstarszej niemieckiej szkole Gimnazjum Paulinum.

Oprócz oficjalnych punktów programu młodzi Niemcy i Polacy mieli okazje do wymiany doświadczeń i wzajemnego poznania się podczas spływu kajakowego czy wspólnego grillowania przy Aasee.

Między polskimi i niemieckimi uczestnikami zawiązały się przyjaźnie, które zostaną pogłębione podczas drugiej części wymiany w Nasutowie we wrześniu.

Wymiana zorganizowana została przez Europejski Dom Spotkań Fundację Nowy Staw w Lublinie, Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster oraz Förderverein Münster-Lublin przy finansowym wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

  • Pan Andrzej Halicki, Przew. Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba, Konsul Honorowy RFN w Lublinie
  • Pan Ruprecht Polenz, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu


powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ