EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


06.07.2010 Lublin Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 27.05-2.06.2010 grupa lubelskiej młodzieży z Gimnazjum Nr 24 w Lublinie uczestniczyła w polsko-niemieckim spotkaniu młodzieży w Münster.

Młodzież realizująca program wymiany to laureaci polsko-niemieckiego konkursu „Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności”.

Konkurs skierowany był do młodych mieszkańców miast partnerskich Lublin i Münster. Za pomocą filmu, muzyki, teatru, internetu, słowa pisanego czy innej formy należało rozwinąć temat „Polacy i Niemcy na drodze do wspólnej przyszłości w pokoju i wolności” .

Nagrodzone osoby przygotowały gazetkę pt. „Przekroczyć symbole”.

Podczas spotkania nastąpiło uroczyste wręczenie nagród polskim i niemieckim zwycięzcom konkursu przez burmistrza miasta Münster w symbolicznej Sali Pokoju.

Program wymiany przewidywał m.in. wizyte w Polskiej Misji Katolickiej przy kościele p.w. św. Antoniego w Münster, udział w oficjalnym otwarciu Międzynarodowych Dni Hanzy a także wizytę w najstarszej niemieckiej szkole Gimnazjum Paulinum.

Oprócz oficjalnych punktów programu młodzi Niemcy i Polacy mieli okazje do wymiany doświadczeń i wzajemnego poznania się podczas spływu kajakowego czy wspólnego grillowania przy Aasee.

Między polskimi i niemieckimi uczestnikami zawiązały się przyjaźnie, które zostaną pogłębione podczas drugiej części wymiany w Nasutowie we wrześniu.

Wymiana zorganizowana została przez Europejski Dom Spotkań Fundację Nowy Staw w Lublinie, Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster oraz Förderverein Münster-Lublin przy finansowym wsparciu Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:

  • Pan Andrzej Halicki, Przew. Komisji Spraw Zagranicznych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
  • Pan Prof. zw. dr hab. Andrzej Kidyba, Konsul Honorowy RFN w Lublinie
  • Pan Ruprecht Polenz, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Bundestagu


powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Projekt współfinansowany ze środków Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży