EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


11.07.2010 Lublin - Nasutów Dziennikarstwo szansą na równość Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach od 27 czerwca do 10 lipca w Nasutowie k/Lublina odbędzie się międzynarodowa wymiana młodzieży zainicjowana przez nieformalną grupę młodych ludzi z Lubelszczyzny "Youth Outisde The Box" przy wsparciu Europejskiego Domu Spotkań-Fundacji Nowy Staw.

Głównym tematem wymiany jest dziennikarstwo oraz jego znaczenie w budowaniu społeczeństwa bez dyskryminacji. Poprzez zajęcia i warsztaty związane między innymi z fotografią i teatrem młodzi uczestnicy z Polski, Łotwy, Włoch, Turcji, Czech i Grecji będą mogli pobudzić swoją kreatywność, zwiększyć otwartość na innych ludzi oraz zdobyć nową wiedzę i umiejętności. Ponadto młodzi ludzie zapoznają się z tajnikami pracy dziennikarzy i radiowców poprzez wizyty w redakcjach i rozgłośniach lubelskich. Młodzież czekają również wizyty na Majdanek i lubelskie Stare Miasto.

Wszystkie działania realizowane podczas wymiany, mają swój wspólny cel, jakim jest rozwój solidarności oraz tolerancji wśród młodzieży europejskiej oraz zapobieganie braku tolerancji poprzez spotkania różnych kultur. Efektem prawie dwutygodniowej pracy ma być wystawa fotografii w Nasutowie.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ