EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


28.06.2010 r. | Lublin Szkolenie dotyczące Programu "Europa dla Obywateli" Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat Programu „Europa dla Obywateli”, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2010 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Nasutowie koło Lublina (zapewniamy bezpłatny transport z centrum Lublina do Ośrodka i z powrotem).

Szkolenie będzie poświęcone możliwościom pozyskiwania dotacji w ramach Programu „Europa dla Obywateli”. Podczas szkolenia przedstawicielka Związku Miast Polskich, Katarzyna Paczyńska oraz pracownicy Punktu Kontaktowego zaprezentują program „Europa dla Obywateli” od strony formalnej (zasady i kryteria ubiegania się o wsparcie finansowe) oraz praktycznej (wskazówki przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych; planowanie, metodologia, promocja i administracja finansowa projektem). Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną warsztaty praktyczne z zakresu projektowania działań w ramach „Tworzenia tematycznych sieci miast partnerskich”.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu „Europa dla Obywateli”, a przede wszystkim: przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych; pracowników urzędów miast; przedstawicieli organizacji pozarządowych; przedstawicieli stowarzyszeń lub federacji organów lokalnych.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 24.06.2010 r. na adres email: biuro@rcie.lublin.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.europadlaobywateli.pl/szkolenia.php

Program szkolenia na temat Programu „Europa dla Obywateli” – Lublin, 28.06.2010:

10.30 – 12.30
  • •Wprowadzenie do Programu „Europa dla Obywateli (2007 – 2013)” – część teoretyczna.
   • Cele, priorytety, warunki finansowania.
   • Struktura Programu i kryteria pozyskiwania dotacji.
   • Zasady wypełniania elektronicznego formularza aplikacyjnego.
12.30 – 13.00
  • Program „Europa dla Obywateli (2007-2013)” – część praktyczna.
   • Wystąpienie eksperta-praktyka – beneficjenta Programu „Europa dla Obywateli” w województwie lubelskim.
13.00 – 13.30
  • Przerwa kawowa
13.30 – 16.00
  • Warsztaty praktyczne z zakresu projektowania wniosków do Programu „Europa dla Obywateli”.
   • Definiowanie celów, określanie metodologii projektu.
   • Planowanie poszczególnych działań.
   • Administracja finansowa.
   • Widoczność i promocja projektu.
   • Ewaluacja projektu.

Dojazd na szkolenie:

Mapa dojazdu: http://www.eds-fundacja.pl/00/eds/nasutow-mapa.php

Uczestnicy szkolenia mogą skorzystać z bezpłatnego transportu zapewnionego przez Organizatorów. Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy w Lublinie (schody pod Zamkiem), godz. 9.30.
Po szkoleniu autokar odwiezie uczestników z powrotem do centrum Lublina.

Więcej pytań?

Bartłomiej Martys
Tel. 081 534 61 91
e-mail: b.martys@eds-fundacja.pl


Do pobrania:

Formularz zgloszeniowy /MS Word/


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ