EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


28.06.2010 r. | Lublin Szkolenie dotyczące Programu "Europa dla Obywateli" Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu na temat Programu „Europa dla Obywateli”, które odbędzie się w dniu 28 czerwca 2010 r. w godzinach 10.00 – 16.00 w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym w Nasutowie koło Lublina (zapewniamy bezpłatny transport z centrum Lublina do Ośrodka i z powrotem).

Szkolenie będzie poświęcone możliwościom pozyskiwania dotacji w ramach Programu „Europa dla Obywateli”. Podczas szkolenia przedstawicielka Związku Miast Polskich, Katarzyna Paczyńska oraz pracownicy Punktu Kontaktowego zaprezentują program „Europa dla Obywateli” od strony formalnej (zasady i kryteria ubiegania się o wsparcie finansowe) oraz praktycznej (wskazówki przy wypełnianiu formularzy aplikacyjnych; planowanie, metodologia, promocja i administracja finansowa projektem). Podczas szkolenia przeprowadzone zostaną warsztaty praktyczne z zakresu projektowania działań w ramach „Tworzenia tematycznych sieci miast partnerskich”.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy wszystkich potencjalnych beneficjentów Programu „Europa dla Obywateli”, a przede wszystkim: przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych; pracowników urzędów miast; przedstawicieli organizacji pozarządowych; przedstawicieli stowarzyszeń lub federacji organów lokalnych.

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu w terminie do 24.06.2010 r. na adres email: biuro@rcie.lublin.pl za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń!
Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.europadlaobywateli.pl/szkolenia.php

Program szkolenia na temat Programu „Europa dla Obywateli” – Lublin, 28.06.2010:

10.30 – 12.30
  • •Wprowadzenie do Programu „Europa dla Obywateli (2007 – 2013)” – część teoretyczna.
   • Cele, priorytety, warunki finansowania.
   • Struktura Programu i kryteria pozyskiwania dotacji.
   • Zasady wypełniania elektronicznego formularza aplikacyjnego.
12.30 – 13.00
  • Program „Europa dla Obywateli (2007-2013)” – część praktyczna.
   • Wystąpienie eksperta-praktyka – beneficjenta Programu „Europa dla Obywateli” w województwie lubelskim.
13.00 – 13.30
  • Przerwa kawowa
13.30 – 16.00
  • Warsztaty praktyczne z zakresu projektowania wniosków do Programu „Europa dla Obywateli”.
   • Definiowanie celów, określanie metodologii projektu.
   • Planowanie poszczególnych działań.
   • Administracja finansowa.
   • Widoczność i promocja projektu.
   • Ewaluacja projektu.

Dojazd na szkolenie:

Mapa dojazdu: http://www.eds-fundacja.pl/00/eds/nasutow-mapa.php

Uczestnicy szkolenia mogą skorzystać z bezpłatnego transportu zapewnionego przez Organizatorów. Miejsce zbiórki: Plac Zamkowy w Lublinie (schody pod Zamkiem), godz. 9.30.
Po szkoleniu autokar odwiezie uczestników z powrotem do centrum Lublina.

Więcej pytań?

Bartłomiej Martys
Tel. 081 534 61 91
e-mail: b.martys@eds-fundacja.pl


Do pobrania:

Formularz zgloszeniowy /MS Word/