EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


03.06.-08.06.2010 Lublin Wizyta obywatelska z miasta partnerskiego Münster Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw

Na początku czerwca Lublin odwiedziła delegacja z miasta partnerskiego Münster. Partnerstwo miast to przede wszystkim kontakty międzyludzkie, dlatego zaprosiliśmy mieszkańców Münster do złożenia wizyty w Lublinie.

Organizatorami wizyty są Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, a po stronie niemieckiej – Förderverein Münster-Lublin. Spotkanie miało na celu zapoznanie mieszkańców miasta partnerskiego z naszym miastem i regionem, a także ze społecznością i instytucjami Lublina. Plan wizyty obejmował liczne spotkania: z Wiceprezydentem Lublina, Włodzimierzem Wysockim, ks. Dariuszem Chwastkiem Proboszczem Parafii Ewangelickiej w Lublinie, Księdzem Arcybiskupem Ablem i Konsulem Honorowym RFN w Lublinie.

Ponadto goście z Niemiec zwiedzili Lublin (Stare Miasto, Kaplicę Zamkową, Skansen), Zamość i Poleski Park Narodowy. Złożyli także wizytę w Muzeum na Majdanku.

Ponieważ partnerstwo miast nie może istnieć bez kontaktów osobistych ich mieszkańców, ważnym punktem programu były spotkania integracyjne z członkami Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Münster czy też członkami Parafii Ewangelickiej, co pozwoliło na lepsze poznanie się mieszkańców obu miast partnerskich, z także na zaplanowanie dalszej współpracy pomiędzy instytucjami obu miast.

Część uczestników wizyty była już wcześniej w Lublinie, jednak większość osób odwiedziła nasze miasto po raz pierwszy. Goście, którzy mieli już wcześniej osobiste lub zawodowe kontakty w Lublinie, mieli okazję odwiedzić swoich znajomych, czy też zaplanować dalszą współpracę z partnerami z Lublina, natomiast pozostałe osoby mogły zawrzeć nowe ważne kontakty.

Goście z Niemiec wrócili do swoich domów pełni dobrych wrażeń i oczarowani Lublinem. Kolejna wizyta obywatelska zaplanowana jest na przyszły rok, tym razem to Lublinianie odwiedzą Münster.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Projekt współfinansowany ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.