EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


7.05.2010 | Lublin X Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

W dniu 27 maja 2010 r. w sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbył się X Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego należący do Szkolnych Klubów Europejskich oraz uczęszczający do klas o profilu europejskim. Gośćmi tegorocznego Zjazdu byli m.in. Ojciec Filip Buczyński prezes Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie oraz Ewa Dados - dziennikarka Radia Lublin i pomysłodawczyni Akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Ponadto swoje wystąpienie do młodych ludzi przesłał Jan Mela - ambasador „Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”, prezes „Fundacji Poza Horyzonty”.

Organizatorów spotkania reprezentowała prof. Lena Kolarska – Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty oraz Tomasz Różniak Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

W pierwszej części Zjazdu rozstrzygnięto konkurs dotyczący najciekawszej inicjatywy społecznej realizowanej przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie w województwa lubelskiego.

Pierwsze miejsce zajęli Magdalena Augustyniak, Magdalena Siatkowska i Konrad Łukaszewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie. W nagrodę uczniowie wyjadą się na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego ufundowaną przez Prof. Lenę Kolarską – Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Drugie miejsce egzequo zajęli uczniowie: Izabela Rudzka i Iwo Jabłoński z Państwowej Szkoła Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Klaudia Komarowska, Aleksandra Pupeć i Paulina Dudek ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu. Nagrody rzeczowe za drugie miejsce ufundowali Lubelski Kurator Oświaty oraz Wicewojewoda Lubelski.

Wyróżnienie przyznano uczniom: Damianowi Baranowskiemu i Michałowi Grzegorczykowi z Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Nagrodę rzeczową ufundowało Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

W II części zjazdu uczniowie uczestniczyli w interaktywnych warsztatach na temat edukacji pozaformalnej. Ponadto odbył się krótki wykład na temat prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

Organizatorami tegorocznego Zjazdu oraz konkursu byli: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, prof. Lena Kolarska – Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Henryka Strojnowska - Wicewojewoda Lubelski oraz Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty.


powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie