EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


5.06.2010 | Lublin Fundusze europejskie na kulturę Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Europe Direct - Lublin

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza przedstawicieli instytucji kulturalnych, bibliotek, domów kultury, organizacji pozarządowych, samorządów i wszystkich zainteresowanych z terenu województwa lubelskiego do udziału w szkoleniu na temat funduszy europejskich na działania i inwestycje kulturalne.

Szkolenie odbędzie się tuż przed Nocą Kultury i będzie stanowiło dla Państwa okazję do uczestnictwa w niezwykłych wydarzeniach kulturalnych, jakie odbędą się tego dnia w Lublinie.


Szkolenie odbędzie się: w sobotę 5 czerwca 2010 r. o godzinie 14.30
w Sali Unii Lubelskiej Klasztoru Ojców Dominikanów przy ul. Złotej 9 w Lublinie.

Uczestnicy szkolenia będą mogli się zapoznać z ofertą funduszy europejskich na działania i inwestycje kulturalne, m.in.:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
  • Program Kultura 2007 – 2013
  • Program Uczenie się Przez Całe Życie
  • Program Europa dla Obywateli

Podczas szkoleń poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące warunków i możliwości pozyskania środków oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych. Szkolenie jest bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Fundacji (www.eds-fundacja.pl) i przesłanie go do dnia 03.06.2010 r. na adres e-mail: biuro@rcie.lublin.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o szkoleniu.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.


Więcej pytań?

Tel. +48 81 534 61 91
Andrzej Skórski,
e-mail: biuro@rcie.lublin.pl
Marta Jędrych


Do pobrania :

Zgłoszenie na szkolenie /MS Word/
Zgłoszenie na szkolenie /PDF/