EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


5.06.2010 | Lublin Fundusze europejskie na kulturę Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, Europe Direct - Lublin

Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw zaprasza przedstawicieli instytucji kulturalnych, bibliotek, domów kultury, organizacji pozarządowych, samorządów i wszystkich zainteresowanych z terenu województwa lubelskiego do udziału w szkoleniu na temat funduszy europejskich na działania i inwestycje kulturalne.

Szkolenie odbędzie się tuż przed Nocą Kultury i będzie stanowiło dla Państwa okazję do uczestnictwa w niezwykłych wydarzeniach kulturalnych, jakie odbędą się tego dnia w Lublinie.


Szkolenie odbędzie się: w sobotę 5 czerwca 2010 r. o godzinie 14.30
w Sali Unii Lubelskiej Klasztoru Ojców Dominikanów przy ul. Złotej 9 w Lublinie.

Uczestnicy szkolenia będą mogli się zapoznać z ofertą funduszy europejskich na działania i inwestycje kulturalne, m.in.:

  • Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego
  • Program Kultura 2007 – 2013
  • Program Uczenie się Przez Całe Życie
  • Program Europa dla Obywateli

Podczas szkoleń poruszone zostaną m.in. kwestie dotyczące warunków i możliwości pozyskania środków oraz przygotowania wniosków aplikacyjnych. Szkolenie jest bezpłatne. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie odpowiedniego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Fundacji (www.eds-fundacja.pl) i przesłanie go do dnia 03.06.2010 r. na adres e-mail: biuro@rcie.lublin.pl

Liczba miejsc jest ograniczona, w związku z powyższym zgłoszenie uczestnictwa nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane zostaną indywidualnie poinformowane o szkoleniu.


Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w szkoleniu.


Więcej pytań?

Tel. +48 81 534 61 91
Andrzej Skórski,
e-mail: biuro@rcie.lublin.pl
Marta Jędrych


Do pobrania :

Zgłoszenie na szkolenie /MS Word/
Zgłoszenie na szkolenie /PDF/

PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ