EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


10.06.2010 | Nasutow Szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy strukturalnych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego Europe Direct – Lublin, Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin oraz Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom pozyskania funduszy strukturalnych dla przedstawicieli samorządu terytorialnego z województwa lubelskiego. Szkolenie odbędzie się w Ośrodku Szkoleniowo-Konferencyjnym Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Nasutowie k/Lublina, Nasutów 98A (www.nasutow.pl) w dniu 10.06.2010 r.

Po zakończonym szkoleniu będzie możliwość bezpośrednich konsultacji indywidualnych z trenerem, specjalistą z zakresu funduszy strukturalnych. Będą Państwo mogli uzyskać poradę i szczegółowe informacje odnośnie pozyskania funduszy strukturalnych z UE na realizowane przez Państwa projekty.

Szkolenie rozpocznie się o godzinie 9.30. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Organizator pokrywa koszty wyżywienia uczestników oraz koszt materiałów szkoleniowych. Organizator zapewnia także transport z Lublina do Ośrodka Szkoleniowo-Konferencyjnego w Nasutowie i z powrotem (koszty dojazdu do Lublina nie są zwracane). Szkolenie współfinansowane jest ze środków Komisji Europejskiej i Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw w Lublinie, przy której działa Punkt Informacyjny Europe Direct – Lublin, funkcjonujący w ramach Sieci Informacyjnej Komisji Europejskiej. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Szczegółowy harmonogram szkolenia zostanie przesłany w późniejszym terminie wraz z potwierdzeniem zakwalifikowania się Państwa na szkolenie.

Zgłoszenia są przyjmowane w siedzibie Punktu Informacyjnego Europe Direct – Lublin lub można je nadsyłać faxem (81 534 61 92) lub drogą elektroniczną (europe-direct@europe-direct.lublin.pl) do dnia 2.06.2010 r. do godziny 15.00 (liczy się data wpłynięcia). Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o szkoleniu można uzyskać pod numerem tel. 081 534 61 91
lub drogą elektroniczną: europe-direct@europe-direct.lublin.pl lub biuro@rcie.lublin.pl

DO POBRANIA :

Formularz zgłoszeniowy na szkolenie /MS Word/