EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


19.04.2010 | Lublin III Szkolenie Regionalne nt. programu „Młodzież w działaniu”, 19 - 20 kwietnia 2010 r. Europejskie Centrum Współpracy Młodzieży

W dniach 19 - 20 kwietnia 2010 r. w Nasutowie k/Lublina odbyło się trzecie z serii szkoleń regionalnych nt. programu „Młodzież w działaniu”. Szkolenie w całości zostało poświęcone strukturze programu „Młodzież w działaniu” i jego możliwościom finansowania działań realizowane przez młodych ludzi w kraju lub we współpracy z grupą/grupami z zagranicy.

W szkoleniu wzięli udział członkowie nieformalnych grup młodzieżowych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, a także pracownicy instytucji pracujących z młodzieżą, a także młodzi ludzi z województwa lubelskiego.


Projekt jest współfinansowany ze środków
Programu „Młodzież w Działaniu” Unii Europejskiej.

www.mlodziez.org.pl