EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


18.05.2010 | Lublin „Pracujący 45+” Instytut Rynku Pracy

Nowy projekt fundacji skierowany do niepracujących kobiet i mężczyzn z Radomia i powiatu radomskiego: „Pracujący 45+”

Trwa rekrutacja do projektu ”Pracujący 45+”. Projekt skierowany jest do niepracujących kobiet i mężczyzn z Radomia i powiatu radomskiego. W szczególności zapraszamy osoby samotnie wychowujące dzieci, długotrwale bezrobotne i mieszkające na terenach oddalonych od miasta. W ramach projektu uczestnicy otrzymają wsparcie w zakresie określenia swoich predyspozycji zawodowych i zaplanowania ścieżki kariery (doradztwo zawodowe), zdobędą umiejętności poruszania się po rynku pracy (warsztaty aktywizujące), podniosą swoje kwalifikacje (szkolenie komputerowe, szkolenie zawodowe) oraz będą mieli możliwość zdobyć praktyczne umiejętności wykonywania pracy na danym stanowisku poprzez staż zawodowy. Uczestnikom zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, wyżywienie podczas zajęć oraz dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną.

Biuro projektu:
Ul. Żeromskiego 94/115
26-600 Radom
Tel. 048 370 35 03
http://www.irp-fundacja.pl/45+/index.php

Kontakt:
Jarosław Szczepaniak
Tel. 048 370 35 03
j.szczepaniak@irp-fundacja.pl
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ