EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


27.05.2010 | Lublin X Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich i rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

W dniu 27 maja 2010 r. w sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbył się X Regionalny Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była Walka z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z województwa lubelskiego należący do Szkolnych Klubów Europejskich oraz uczęszczający do klas o profilu europejskim. Gośćmi tegorocznego Zjazdu byli m.in. Ojciec Filip Buczyński prezes Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie oraz Ewa Dados - dziennikarka Radia Lublin i pomysłodawczyni Akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę". Ponadto swoje wystąpienie do młodych ludzi przesłał Jan Mela - ambasador „Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym”, prezes „Fundacji Poza Horyzonty”.

Organizatorów spotkania reprezentowała prof. Lena Kolarska – Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty oraz Tomasz Różniak Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. W pierwszej części Zjazdu rozstrzygnięto konkurs dotyczący najciekawszej inicjatywy społecznej realizowanej przez uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na terenie w województwa lubelskiego.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie
powiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Pierwsze miejsce zajęli Magdalena Augustyniak, Magdalena Siatkowska i Konrad Łukaszewicz z I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łukowie. W nagrodę uczniowie wyjadą się na wycieczkę do Parlamentu Europejskiego ufundowaną przez Prof. Lenę Kolarską – Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Drugie miejsce egzequo zajęli uczniowie: Izabela Rudzka i Iwo Jabłoński z Państwowej Szkoła Budownictwa i Geodezji im. H. Łopacińskiego w Lublinie oraz Klaudia Komarowska, Aleksandra Pupeć i Paulina Dudek ze Szkoły Podstawowej nr 8 im. Orląt Lwowskich w Zamościu. Nagrody rzeczowe za drugie miejsce ufundowali Lubelski Kurator Oświaty oraz Wicewojewoda Lubelski.

Wyróżnienie przyznano uczniom: Damianowi Baranowskiemu i Michałowi Grzegorczykowi z Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Nagrodę rzeczową ufundowało Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw.

W II części zjazdu uczniowie uczestniczyli w interaktywnych warsztatach na temat edukacji pozaformalnej. Ponadto odbył się krótki wykład na temat prezydencji Polski w Unii Europejskiej.

Organizatorami tegorocznego Zjazdu oraz konkursu byli: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, prof. Lena Kolarska – Bobińska, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Henryka Strojnowska - Wicewojewoda Lubelski oraz Krzysztof Babisz - Lubelski Kurator Oświaty.


Więcej pytań?
Andrzej Skórski
Tel. 081 534 61 91
e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ