EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


9.05.2010 | Lublin Parlament Europejski w Lublinie Informacja europejska

Młodzi europosłowie z Lubelszczyzny obradowali na temat kryzysu gospodarczego, rozszerzenia Unii Europejskiej i walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Parlament Europejski w Lublinie

W dniu 7 maja 2010 r., przed godziną 9:00. w budynku lubelskiego Ratusza zaczynają gromadzić się młodzi ludzie z różnych rejonów Lubelszczyzny, aby wcielić się w role posłów i posłanek Parlamentu Europejskiego. Powitania od Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin, przewodniczącego parlamentu oraz jury. Symulację obrad czas zacząć. Licealiści podzieleni na frakcje żywiołowo rozmawiają o tematach, które zostaną dzisiaj poruszone – Euro i kryzysie gospodarczym, rozszerzeniu Unii Europejskiej, walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Kilka minut przerwy i poszczególne frakcje przystępują do prezentacji swoich stanowisk. Zadziwia przygotowanie merytoryczne uczestników, a zwłaszcza liderów – padają dane liczbowe, odniesienia do historii, przywołane zostają aktualne wydarzenia. Nie brakuje prób znalezienia rozwiązań problemów trapiących obecnie Unię Europejską – chociażby na wyjście z kryzysu Grecji. W czasie przeznaczonym na dyskusję młodzież chętnie zabiera głos. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż w swoich wypowiedziach uczestnicy debaty muszą oddać nie swoje poglądy, ale poglądy frakcji, do której zostali losowo przydzieleni. Najwięcej emocji wzbudza rozpatrywany na końcu problem ubóstwa i walki z nim. Kolejni eurodeputowani zgłaszają chęć wypowiedzenia się w tej kwestii, lecz niestety przewodniczący parlamentu musi kończyć obrady i przystąpić do ostatniego głosowania – czy eurodeputowani uważają Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym za dobrą inicjatywę? Znaczna większość posłów i posłanek jest „za”, tylko jedna z sześciu frakcji wstrzymuje się od głosu.

Jury ma trudny orzech do zgryzienia – komu przyznać pierwsze miejsce? Wszak wszyscy na nie zasłużyli. Po burzliwych naradach przewodnicząca jury jeszcze raz przypomina kryteria, wedle których oceniano uczestników: przygotowanie merytoryczne, retoryka, zgodność wygłaszanych wypowiedzi z poglądami i programem reprezentowanej frakcji, umiejętność współdziałania i pracy w zespole, kultura osobista. Rozpoczyna się wyczytywanie nagrodzonych. Członkowie każdej z jeszcze niewyczytanych grup mają nadzieję, że to im w udziale przypadnie główna nagroda, czyli wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W końcu pada nazwa zwycięskiej frakcji. Zostaje nią Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Drugie miejsce zajmują Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, trzecie – Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy/Nordycka Zielona Lewica. Na twarzach zwycięzców nieopisana radość, na twarzach pozostałych cień smutku, że to nie oni. Ale nie wszystko stracone. Kolejne lubelskie obrady Parlamentu Europejskiego już za rok.