EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


9.05.2010 | Lublin Parlament Europejski w Lublinie Informacja europejska

Młodzi europosłowie z Lubelszczyzny obradowali na temat kryzysu gospodarczego, rozszerzenia Unii Europejskiej i walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Parlament Europejski w Lublinie

W dniu 7 maja 2010 r., przed godziną 9:00. w budynku lubelskiego Ratusza zaczynają gromadzić się młodzi ludzie z różnych rejonów Lubelszczyzny, aby wcielić się w role posłów i posłanek Parlamentu Europejskiego. Powitania od Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin, przewodniczącego parlamentu oraz jury. Symulację obrad czas zacząć. Licealiści podzieleni na frakcje żywiołowo rozmawiają o tematach, które zostaną dzisiaj poruszone – Euro i kryzysie gospodarczym, rozszerzeniu Unii Europejskiej, walce z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

powiekszeniepowiekszeniepowiekszeniepowiekszenie

Kilka minut przerwy i poszczególne frakcje przystępują do prezentacji swoich stanowisk. Zadziwia przygotowanie merytoryczne uczestników, a zwłaszcza liderów – padają dane liczbowe, odniesienia do historii, przywołane zostają aktualne wydarzenia. Nie brakuje prób znalezienia rozwiązań problemów trapiących obecnie Unię Europejską – chociażby na wyjście z kryzysu Grecji. W czasie przeznaczonym na dyskusję młodzież chętnie zabiera głos. Nie jest to zadanie łatwe, gdyż w swoich wypowiedziach uczestnicy debaty muszą oddać nie swoje poglądy, ale poglądy frakcji, do której zostali losowo przydzieleni. Najwięcej emocji wzbudza rozpatrywany na końcu problem ubóstwa i walki z nim. Kolejni eurodeputowani zgłaszają chęć wypowiedzenia się w tej kwestii, lecz niestety przewodniczący parlamentu musi kończyć obrady i przystąpić do ostatniego głosowania – czy eurodeputowani uważają Rok Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym za dobrą inicjatywę? Znaczna większość posłów i posłanek jest „za”, tylko jedna z sześciu frakcji wstrzymuje się od głosu.

Jury ma trudny orzech do zgryzienia – komu przyznać pierwsze miejsce? Wszak wszyscy na nie zasłużyli. Po burzliwych naradach przewodnicząca jury jeszcze raz przypomina kryteria, wedle których oceniano uczestników: przygotowanie merytoryczne, retoryka, zgodność wygłaszanych wypowiedzi z poglądami i programem reprezentowanej frakcji, umiejętność współdziałania i pracy w zespole, kultura osobista. Rozpoczyna się wyczytywanie nagrodzonych. Członkowie każdej z jeszcze niewyczytanych grup mają nadzieję, że to im w udziale przypadnie główna nagroda, czyli wyjazd do Parlamentu Europejskiego w Brukseli. W końcu pada nazwa zwycięskiej frakcji. Zostaje nią Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. Drugie miejsce zajmują Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy, trzecie – Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy/Nordycka Zielona Lewica. Na twarzach zwycięzców nieopisana radość, na twarzach pozostałych cień smutku, że to nie oni. Ale nie wszystko stracone. Kolejne lubelskie obrady Parlamentu Europejskiego już za rok.PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ