Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


06.-08.06.2010 Lublin Wizyta obywatelska z miasta partnerskiego Münster Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Na początku czerwca Lublin odwiedzi delegacja z miasta partnerskiego Münster. Partnerstwo miast to przede wszystkim kontakty międzyludzkie, dlatego zaprosiliśmy mieszkańców Münster do złożenia wizyty w Lublinie.

Organizatorami wizyty są Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, a po stronie niemieckiej – Förderverein Münster-Lublin. Spotkanie to ma na celu zapoznanie mieszkańców miasta partnerskiego z naszym miastem i regionem, a także ze społecznością i instytucjami Lublina. Liczymy na to, iż spotkanie przyczyni się do zacieśniania więzi i nawiązywania nowych kontaktów pomiędzy oboma miastami partnerskimi, a także do pogłębiania współpracy między miastami.

28 gości spotka się m.in. z Prezydentem Lublina, ks. Dariuszem Chwastkiem Proboszczem Parafii Ewangelickiej w Lublinie, Księdzem Arcybiskupem Ablem i Konsulem Honorowym RFN w Lublinie.

W programie jest też oczywiście zwiedzanie, goście z Niemiec zwiedzą Lublin, Zamość i Poleski Park Narodowy. Złożą także wizytę w Muzeum na Majdanku.

Ważnym punktem programu są spotkania integracyjne z członkami Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Münster, przedstawicielami Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, członkami Parafii Ewangelickiej, co pozwoli na lepsze poznanie się mieszkańców obu miast partnerskich, z także na zaplanowanie dalszej współpracy pomiędzy instytucjami obu miast.


Projekt współfinansowany ze środków
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.