Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw


EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


06.-08.06.2010 Lublin Wizyta obywatelska z miasta partnerskiego Münster Europejski Dom Spotkań - Fundacja Nowy Staw

Na początku czerwca Lublin odwiedzi delegacja z miasta partnerskiego Münster. Partnerstwo miast to przede wszystkim kontakty międzyludzkie, dlatego zaprosiliśmy mieszkańców Münster do złożenia wizyty w Lublinie.

Organizatorami wizyty są Stowarzyszenie Obywatelskie Lublin-Münster i Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw, a po stronie niemieckiej – Förderverein Münster-Lublin. Spotkanie to ma na celu zapoznanie mieszkańców miasta partnerskiego z naszym miastem i regionem, a także ze społecznością i instytucjami Lublina. Liczymy na to, iż spotkanie przyczyni się do zacieśniania więzi i nawiązywania nowych kontaktów pomiędzy oboma miastami partnerskimi, a także do pogłębiania współpracy między miastami.

28 gości spotka się m.in. z Prezydentem Lublina, ks. Dariuszem Chwastkiem Proboszczem Parafii Ewangelickiej w Lublinie, Księdzem Arcybiskupem Ablem i Konsulem Honorowym RFN w Lublinie.

W programie jest też oczywiście zwiedzanie, goście z Niemiec zwiedzą Lublin, Zamość i Poleski Park Narodowy. Złożą także wizytę w Muzeum na Majdanku.

Ważnym punktem programu są spotkania integracyjne z członkami Stowarzyszenia Obywatelskiego Lublin-Münster, przedstawicielami Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, członkami Parafii Ewangelickiej, co pozwoli na lepsze poznanie się mieszkańców obu miast partnerskich, z także na zaplanowanie dalszej współpracy pomiędzy instytucjami obu miast.


Projekt współfinansowany ze środków
Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej.
PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ