EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


1.02.2010 do 31.10.2010 | Lublin KSZTAŁCENIE USTAWICZNE TO PEWNA PRACA- promocja idei kształcenia ustawicznego Instytut Rynku Pracy

Trwa kampania informacyjno-promocyjna idei kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Poprzez tą inicjatywę chcemy zachęcić dorosłe osoby w wieku 18-64 lata do uzupełnienia swojego wykształcenia, zdobywania nowego zawodu oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uświadomić korzyści płynące z ustawicznej edukacji dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Na kampanię informacyjno-promocyjną składa się szereg działań. Najważniejszym jest emisja spotów reklamowych w telewizji regionalnej oraz ekspozycja billboardów w największych miastach Lubelszczyzny. O korzyściach i możliwościach kształcenia dla dorosłych informujemy również za pośrednictwem strony www.irp-fundacja.pl/edukacja i bazy danych placówek formalnego kształcenia ustawicznego. Prowadzimy akcję promocyjną w lokalnej i regionalnej prasie oraz w radiu. Wkrótce zapraszamy na targi edukacji w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Puławach i Zamościu.


PROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ