EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


1.02.2010 do 31.10.2010 | Lublin KSZTAŁCENIE USTAWICZNE TO PEWNA PRACA- promocja idei kształcenia ustawicznego Instytut Rynku Pracy

Trwa kampania informacyjno-promocyjna idei kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Poprzez tą inicjatywę chcemy zachęcić dorosłe osoby w wieku 18-64 lata do uzupełnienia swojego wykształcenia, zdobywania nowego zawodu oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz uświadomić korzyści płynące z ustawicznej edukacji dla rozwoju osobistego i zawodowego.

Na kampanię informacyjno-promocyjną składa się szereg działań. Najważniejszym jest emisja spotów reklamowych w telewizji regionalnej oraz ekspozycja billboardów w największych miastach Lubelszczyzny. O korzyściach i możliwościach kształcenia dla dorosłych informujemy również za pośrednictwem strony www.irp-fundacja.pl/edukacja i bazy danych placówek formalnego kształcenia ustawicznego. Prowadzimy akcję promocyjną w lokalnej i regionalnej prasie oraz w radiu. Wkrótce zapraszamy na targi edukacji w Białej Podlaskiej, Chełmie, Lublinie, Puławach i Zamościu.