EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


27.05.2010 | Nasutów X Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich i rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, który odbędzie się 27.05.2010 w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o godzinie 9.00. W trakcie Zjazdu ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną przeprowadzoną w szkołach województwa lubelskiego.

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej rok 2010 został ustanowiony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jego celem jest zainicjowanie działań, które w realny sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa. Idea Europejskiego Roku stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w UE. Dlatego też ta tematyka stała się tematem tegorocznego zjazdu SKE. Podczas zjazdu zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną.

Organizatorami Konkursu są: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Henryka Strojnowska Wicewojewoda Lubelski oraz Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.

Jury powołane przez organizatorów oceniło prace nadesłane w terminie.
Laureaci pierwszego miejsca (maksymalnie trzy osoby), wezmą udział w wyjeździe do Parlamentu Europejskiego, ufundowanym przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Organizatorami zjazdu są Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
oraz Punkt Informacyjny Europe Direct- Lublin.

Więcej pytań?
Andrzej Skórski
Tel. 081 534 61 91
e-mail: a.skorski@eds-fundacja.pl