EUROPEJSKI DOM SPOTKAŃ - FUNDACJA NOWY STAW


AKTUALNOŚCI 2010 ROKU


27.05.2010 | Nasutów X Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich i rozstrzygnięcie konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie

Serdecznie zapraszamy do udziału w X Zjeździe Szkolnych Klubów Europejskich na temat Europejskiego Roku Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym, który odbędzie się 27.05.2010 w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie o godzinie 9.00. W trakcie Zjazdu ogłoszone zostaną wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną przeprowadzoną w szkołach województwa lubelskiego.

Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej rok 2010 został ustanowiony Europejskim Rokiem Walki z Ubóstwem i Wykluczeniem Społecznym. Jego celem jest zainicjowanie działań, które w realny sposób przyczyniłyby się do wyeliminowania problemu ubóstwa. Idea Europejskiego Roku stanowi uzupełnienie działań podejmowanych w UE. Dlatego też ta tematyka stała się tematem tegorocznego zjazdu SKE. Podczas zjazdu zostaną ogłoszone wyniki konkursu na najciekawszą inicjatywę społeczną.

Organizatorami Konkursu są: Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie, działające przy Europejskim Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw, prof. Lena Kolarska-Bobińska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Henryka Strojnowska Wicewojewoda Lubelski oraz Krzysztof Babisz Lubelski Kurator Oświaty.

Jury powołane przez organizatorów oceniło prace nadesłane w terminie.
Laureaci pierwszego miejsca (maksymalnie trzy osoby), wezmą udział w wyjeździe do Parlamentu Europejskiego, ufundowanym przez prof. Lenę Kolarską-Bobińską Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Organizatorami zjazdu są Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Lublinie
oraz Punkt Informacyjny Europe Direct- Lublin.

Więcej pytań?
Andrzej Skórski
Tel. 081 534 61 91
e-mail: a.skorski@eds-fundacja.plPROJEKTY
FUNDACJI

NowyStaw

LUBELSCY
ZAWODOWCY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw


REWITALIZACJA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

PEŁNOSPRAWNI
NA LUBELSKIM
RYNKU PRACY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
MOJĄ SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

KIERUNEK
PRACA

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS
NA ZMIANY

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

CZAS NA
AKTYWNOŚĆ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

MŁODOŚĆ
SZANSĄ

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
mazowieckie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

BIZNES
NA START

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

AKTYWNI
OD DZIŚ
lubelskie

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ
NowyStaw

POSTAW NA
BIZNES

PROJEKT FUNDACJI NOWY STAW

WIĘCEJ